Wizyta na Litwie w ramach projektu objęcia patronatem polskich szkół

W dniach 4-8.06.2014 r. trzyosobowa delegacja przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej wzięła udział w wizycie przygotowawczej obejmującej kwestie patronatu PW nad polskimi szkołami na Litwie.

Program wyjazdu przewidywał realizację dwóch głównych celów: ocenę możliwości przeprowadzenia poszczególnych działań w ramach objęcia patronatem Politechniki Warszawskiej polskich szkół w Suderwi i Rostynianach oraz ustalenie kwestii formalnych i organizacyjnych dotyczących współpracy. Dodatkowym punktem wizyty na wileńszczyźnie było nawiązanie partnerskich relacji z Reprezentacją Studentów Politechniki Wileńskiej.

Dyrekcja szkół na Litwie z przedstawicielami SSPW

Dyrekcja szkół na Litwie z przedstawicielami SSPW

Wraz z dyrekcją szkół udało się m.in. ustalić priorytety poszczególnych działań, rozmieścić je w czasie w kontekście długofalowej, cyklicznej współpracy, dopracować formę promocji przedsięwzięcia oraz dokładnie zaplanować kolejne działania w krótkim horyzoncie czasowym (do końca września br.).

Reprezentacja Studentów Politechniki Wileńskiej z delegacją SSPW

Spotkanie z Reprezentacją Studentów Politechniki Wileńskiej pozwoliło przedstawicielom Samorządu Politechniki Warszawskiej w składzie: Jakub Taras, Aneta Michalska, Adrianna Dudziak - nawiązać współpracę z kolejną, bliźniaczą organizacją. Ma to szczególnie znaczenie w kontekście rozwoju współpracy na polu międzynarodowym Samorządu Studentów PW oraz wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych projektów w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Przedstawiciele naszej Uczelni zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Reprezentacji Studentów na obchody Dni Politechniki Wileńskiej we wrześniu, podczas gdy delegacja z Politechniki Wileńskiej weźmie udział w listopadowym Święcie Politechniki Warszawskiej.

Źródło: SSPW