Warsztaty z kompetencji miękkich - II edycja

Jednodniowe zajęcia skierowane są do studentów i doktorantów z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Warunkiem uczestnictwa jest również posiadanie statusu studenta lub doktoranta PW.

Warsztaty odbędą się na terenie Politechniki Warszawskiej. Ich tematyka obejmie m.in. planowanie kariery zawodowej, autoprezentację i wystąpienia publiczne, zarządzania stresem i emocjami oraz komunikację interpersonalną i asertywność. Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 14 listopada 2014 r.

W programie m.in.:

  • autoprezentacja i wystąpienia publiczne – 22 listopada 2014 r.

Czas trwania warsztatów: 8 godzin zegarowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 14 listopada 2014 r . na adres: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl 
* o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na warsztaty z zakresu umiejętności miękkich

Szczegółowe informacje TUTAJ