Szkolenie dla kadry akademickiej - II edycja

Zakres tematyczny II edycji szkolenia obejmie zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów. Zaproszenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych.

Program szkolenia zawiera m.in.:

  • ogólne informacje na temat formalnoprawnej sytuacji niepełnosprawnych studentów, metod i środków umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów, zakres wsparcia oferowany niepełnosprawnym studentom przez Politechnikę Warszawską,
  • część praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z zainteresowanymi osobami konkretnych, pojawiających się w ich codziennej pracy problemów, związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenie odbędzie się 24.11.2014 r. (poniedziałek, 8.30-15.00) i obejmie 6 godzin zegarowych.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 14.11.2014 (piątek) na adres e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje i załączniki do zgłoszenia znajdują się TUTAJ

Informacji na temat szkolenia udzielają:

Aleksandra Duszyńska
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych BSS PW
Gmach MiNI, ul Koszykowa 75, pok. 461, 462
e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
tel.: (22) 234 13 15 lub 695 910 787

Janusz Gadziński
Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3 pok. 50 G, 00-664 Warszawa
e-mail: j.gadzinski@pr.pw.edu.pl
tel.: (22) 234 59 88