Sesje z coachem i doradcą zawodowym - II edycja

Studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej zaproszeni są do wzięcia udział w dwóch jednogodzinnych sesjach z coachem i/lub w jednej dwugodzinnej sesji z doradcą zawodowym.

Sesje coachingowe mają na celu pomoc w opracowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, ustalenie celów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz pracę nad zdefiniowanymi kierunkami i celami.

Rezerwacje terminów pod nr tel. (22) 234 59 88 w Biurze ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

O zakwalifikowaniu na dany termin i godzinę decyduje kolejność zgłoszenia. Osobie, która zgłosi się na już zajęty termin zaproponowany zostanie inny spośród wolnych.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.gadzinski@pr.pw.edu.pl najpóźniej do końca dnia, którego dokonano rezerwacji telefonicznej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Kontakt:

Janusz Gadziński projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
tel. (22) 234 59 88, e-mail: j.gadzinski@pr.pw.edu.pl

Aleksandra Duszyńska Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych BSS PW
tel. (22) 234 13 15, e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl

Sesje z coachem

Każdy uczestnik, który zapisze się na sesję z coachem decyduje się na wzięcie udziału w dwóch jednogodzinnych spotkaniach.

Z sesji z coachem można skorzystać raz (2×1h).
O zakwalifikowaniu na dany termin i godzinę decyduje kolejność zgłoszenia. Osobie, która zgłosi się na już zajęty termin zaproponowany zostanie inny spośród wolnych.

Terminy spotkań z coachem

Do wyboru godzina: 15:00, 16:00, 17:00
13 października (poniedziałek), 15 października (środa), 17 października (piątek), 20 października (poniedziałek), 21 października (wtorek), 23 października (czwartek), 27 października (poniedziałek), 28 października (wtorek), 29 października (środa).

Więcej informacji TUTAJ