Profil działalności Podkomisji ds. Młodych Pracowników PW

Podkomisja ds. Młodych Pracowników Politechniki Warszawskiej funkcjonuje przy Senackiej Komisji ds. Kadr. Czym się zajmuje? Jakie podejmuje tematy? W poniższym materiale przybliżamy profil jej działalności.

Młodzi pracownicy PW chcą pracować, rozwijać się i odkrywać świat pracując na Politechnice. Dosyć często stawiani są w sytuacjach, które wymagają od nich podejmowania trudnych, a wielokrotnie brzemiennych w skutki, decyzji. Zmusza ich to do odpowiedzenia sobie na wiele pytań, nie tylko tych związanych z ich dalszym rozwojem zawodowym/naukowym, ale także z ich stosunkiem do wielu zjawisk zachodzących na Uczelni, często zwykłych, codziennych, ale także takich, które można by zrealizować lepiej. Z myślą o tym, w 2013 roku została powołana Podkomisja ds. Młodych Pracowników przy Senackiej Komisji ds. Kadr.

W Podkomisji ds. Młodych Pracowników pracuje 29 osób wywodzących się z dwóch grup pracowników: nauczycieli akademickich i nie-nauczycieli akademickich. Osobom tym nie obojętne są warunki pracy i rozwoju młodej kadry Uczelni. Podkomisja stanowi swego rodzaju platformę wspomagającą artykułowanie głosu środowiska, m. in. w celu zwiększenia zaangażowania środowiska młodych pracowników w życie Uczelni oraz pomoc młodym pracownikom w ich drodze zawodowej. Główne tematy zainteresowań pracy Podkomisji to:

  • efektywność naukowa pracowników wynikająca z obciążenia pracą dydaktyczną/biurokracją,
  • system premiowania i doszkalania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  • warunki socjalno-bytowe młodych pracowników (np. budowa przedszkola/żłobka przy Uczelni).

W celu włączenia się w prace lub zgłaszania spraw zapraszamy do kontaktu z przewodniczącym Podkomisji ds. Młodych Pracowników dr. inż. Karolem Kowalskim lub sekretarzem Podkomisji mgr inż. Wioletą Krupowicz (e-mail: w.krupowicz@gik.pw.edu.pl).

Źródło: Podkomisja ds. Młodych Pracowników