Pozdrowienia od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Podopieczni Koła Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej kolejny raz pamiętali o naszej Uczelni, przesyłając wakacyjne pozdrowienia z turnusu rehabilitacyjnego w Ustce.

„Moc wdzięczności i serdeczności łączymy z gorącymi pozdrowieniami z turnusu rehabilitacyjnego w Ustce dla Rektora, Prorektorów i Pracowników Politechniki Warszawskiej. Wdzięczni za wsparcie finansowe na turnusy ślą i dziękują dzieci niepełnosprawne z rodzicami z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnosprawności Ruchowej”.

Inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Politechnika Warszawska wspiera już od kilku lat, partycypując w kosztach letnich wyjazdów jego podopiecznych.

Podobne materiały:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pozdrawia Politechnikę
Pozdrowienia z turnusu rehabilitacyjnego od TPD
Podziękowania dla PW za wsparcie turnusów rehabilitacyjnych
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PW