Politechnika Warszawska i Fundacja One Day nawiązują współpracę

Współorganizacja „Gwiazdki One Day”, pomoc w realizacji projektu „Wsparcie na Starcie” oraz w stworzeniu platformy informacyjnej dedykowanej projektowi - takie założenia przewiduje umowa podpisana 4 lipca 2018 r. między Politechniką Warszawską a Fundacją One Day.

Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisał Rektor ds. Studenckich, dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW. Fundację One Day reprezentowała Prezes, Monika Krzyżanowska.

„Gwiazdka One Day” to odbywająca się od kilku lat ogólnopolska akcja świąteczna dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz domów dziecka. W ramach akcji każdego roku Fundacja One Day spełnia indywidualne marzenia kilkuset dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz domów dziecka z całej Polski. To niezwykła impreza świąteczna, organizowana tuż przed Bożym Narodzeniem. Tego dnia do Warszawy zjeżdżają maluchy i młodzież z placówek opiekuńczych, aby raz w roku poczuć się wyjątkowo. W ubiegłym roku impreza zawitała po raz pierwszy do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Podpisana na początku lipca br. umowa pomiędzy stronami, przewiduje organizację „Gwiazdki One Day” na PW w kolejnych latach.

W ramach współpracy PW wesprze również Fundację w projekcie „Wsparcie na starcie”, który ma na celu uzupełnienie wykształcenia, zwiększenie szansy na zatrudnienie, realizację marzeń oraz usamodzielnienie się dzieci opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńcze w całej Polsce. Pomoże również w stworzeniu dedykowanej aplikacji - platformy informacyjnej, na której wychowankowie opuszczający domy dziecka oraz placówki będą mogli na bieżąco uzyskać odpowiednia wiedzę, edukację oraz ważne, cenne informacje.

Więcej informacji o Fundacji One Day>>>

Źródło i zdjęcia: BPI