Lider z powołania - profesor Jan Szmidt

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej otrzymał tytuł: Lider z powołania w kategoriach: nauka i edukacja oraz działalność społeczna. Kategorie konkursu promują pozytywne postawy dla rozwoju synergii reprezentowanych środowisk.

Obrady Kapituły miały miejsce w dniu 17 sierpnia 2016 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W skład Kapituły powołano: przewodniczącą - Beatę Sekułę, redaktor naczelną magazynu WHY Story; prof. Piotra Ostaszewskiego - Prorektora ds. Studenckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Janusza Cieślaka - Prezesa Europejskiego Klubu Biznesu; Karolinę Hudowicz - Dyrektor International Coaching Federation Śląsk; Łukasza Dąbrówkę - Doradcę Partnerstw ze Związku Miast Polskich; Edwarda Trojanowskiego - Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP; Monikę Ostrowską-Cichy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi; dr Pawła Hohmanna - redaktora WHY Story; Mateusza Herman - redaktora WHY Story.

Lider z powołania - profesor Jan Szmidt/fot. WHY Story

Program ma na celu m.in. wyłonienie zaangażowanych oraz charyzmatycznych menadżerów liderów w różnorodnych dziedzinach. Oficjalne wręczenie tytułów nastąpi 28 września br. podczas konferencji  pt.: Lider z powołania. Od pasji do prawdziwego sukcesu. Cechy (wrodzone i nabyte), rola i sytuacja współczesnego lidera: mentora, społecznika, motywatora czy efektywnie zarządzającego przedsiębiorstwem sprawnego ekonomisty.

Relacja z konferencji dostępna jest TUTAJ.

Źródło: WHY Story