Grudniowe sesje z coachem i doradcą zawodowym II

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej po raz kolejny zaproszeni są do wzięcia udział w dwóch jednogodzinnych sesjach z coachem  i/lub w jednej dwugodzinnej sesji z doradcą zawodowym.

Rezerwacje terminów pod nr tel. (22) 234 59 88 w Biurze ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 

O zakwalifikowaniu na dany termin i godzinę decyduje kolejność zgłoszenia. Osobie, która zgłosi się na już zajęty termin zaproponowany zostanie inny spośród wolnych. 

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres j.gadzinski@pr.pw.edu.pl najpóźniej do końca dnia, którego dokonał rezerwacji telefonicznej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

Kontakt:  

Janusz Gadziński projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
tel. (22) 234 59 88, e-mail: j.gadzinski@pr.pw.edu.pl

Aleksandra Duszyńska Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych BSS PW
tel. (22) 234 13 15, e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl

Załączniki: 

Terminy spotkań z coachem podane są na plakacie oraz na stronie internetowej Organizatora TUTAJ