Częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej

Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej związane z częściowym przywracaniem działalności Uczelni.

Od 1 czerwca 2020 r. zostaje częściowo przywrócona działalność dydaktyczna Politechniki Warszawskiej zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 32/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu,  zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej  Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z zarządzeniem m.in.:

 • działalność mogą wznowić pracownie, aby umożliwić przeprowadzanie badań przez studentów ostatnich lat studiów realizujących prace dyplomowe w celu umożliwienia ukończenia tych prac;
 • egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie Politechniki Warszawskiej, z zachowaniem wszelkich możliwych zasad i wymogów bezpieczeństwa;
 • do 31 lipca 2020 r. należy uruchomić i przeprowadzić zdalnie zajęcia (wykłady i ćwiczenia), które zostały odwołane i do tej pory nieuruchomione;
 • zajęcia dotychczas realizowane w trybie zdalnym kontynuuje się w tym trybie, aż do końcowego zaliczenia lub egzaminu;
 • zakończenie zajęć oraz zakończenie sesji egzaminacyjnej odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem roku akademickiego 2019/2020, z możliwością elastycznego traktowania sesji egzaminacyjnej i z planowanymi 4-tygodniowymi wakacjami w sierpniu;
 • sesja egzaminacyjna czerwcowa i wrześniowa przeprowadzana będzie w trybie zdalnym.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej  Politechniki Warszawskiej:

 • wstrzymane są wyjazdy i przyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW;
 • wstrzymane są przyjazdy na Politechnikę Warszawską gości zagranicznych;
 • wstrzymana jest organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych oraz naukowych (tj. koncertów, konferencji, itp.) w Politechnice Warszawskiej za wyjątkiem wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
 • wstrzymane są wszystkie zajęcia sportowe;
 • zawieszona jest organizacja obozów studenckich nieobjętych programem studiów;
 • zawieszone są zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej;
 • wznowiona zostaje działalność Biblioteki Głównej PW w zakresie i zgodnie z określonym przez Dyrektora Biblioteki Głównej harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Biblioteki;
 • dziekanaty i inne jednostki organizacyjne związane z obsługą studentów i doktorantów działają z zachowaniem określonych w zarządzeniu zasad bezpieczeństwa;
 • wstrzymane jest kwaterowanie nowych osób w domach studenckich.

W okresie zagrożenia epidemicznego pracują działy administracyjne uczelni. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania skierowanego do całej wspólnoty akademickiej
- przesłania Rektora PW związanego z częściowym przywracaniem działalności Uczelni

 

W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe do pracowników PW dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Uwaga! W dniach 16 - 29 maja 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 29/2020 z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zarządzenie ogranicza obowiązki świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Warszawskiej na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w zakresie:

 • obsługi administracyjnej i finansowej;
 • obsługi specjalistycznej laboratoriów;
 • zapewnienia ochrony budynków i terenów PW;
 • zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Uczelni.

Pozostali pracownicy, w okresie 16-29 maja 2020 r, nie świadczą pracy na terenie Uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zorganizują, w miarę możliwości, pracę zdalną dla wszystkich pracowników swojej jednostki.

Aktualne zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

List Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty Politechniki Warszawskiej

Koronawirus - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Bez zmian pozostają wcześniejsze rekomendacje: 

 1. Do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej.
 2. Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
 3. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

w innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na naszej stronie.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dostępną na stronie MNiSW. 

Zachęcamy także do śledzenia aktualności publikowanych przez GIS oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.