Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

Zapraszamy do udziału w XXV Ogólnopolskiej Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji.

Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie aktualnych zagadnień teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe. 

Konferencję współorganizuje Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online