Biuletyn PW / Kalendarium

Kalendarium

30 Wrz

100-lecie Wydziału Geodezji i Kartografii - wystawa

13:00 - 31 Paź 15:30

Z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii można obejrzeć wystawę pamiątek z okresu jego działalności. Ekspozycja dostępna jest dla zwiedzających w  Muzeum PW w Gmachu Głównym do 31 października 2021 r.

W sali ekspozycyjnej Muzeum PW zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Na szczególną uwagę zasługują osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału, często własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II wojny światowej.

Dydaktyczna działalność Wydziału jest również obecna w nowszych materiałach. Są to prace dyplomowe, skrypty i podręczniki sygnowane nazwiskami autorów z grona kadry naukowej Wydziału, często będących fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Osiągnięcia i ofertę naukową przedstawiają przykładowe prace naukowe i rozwojowe sięgające współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych.

Wystawę uzupełnia niewielka ekspozycja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentują się przyrządy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne noniuszowe teodolity.

Wystawę przygotował Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Gdzie?

sala ekspozycyjna Muzeum PW w Gmachu Głównym PW (Plac Politechniki 1)

4 Paź

Wystawa jubileuszowa Wydziału Elektrycznego

08:30 - 31 Paź 15:30

Z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Elektrycznego w Muzeum PW w Gmachu Głównym prezentowana jest wystawa pt. „Electricitas omni tempore”. Ekspozycję można zwiedzać do końca października.  

W sali wystawowej Muzeum PW w Gmachu Głównym zaprezentowano obiekty, które przedstawiają historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, m.in.: radiostację z 1927 r., stare maszyny elektryczne prądu stałego, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafę sterowniczą z Zakładu Napędu Elektrycznego, szafy do modelowania sieci wysokiego napięcia, mierniki: amperomierze, woltomierze.

Wystawę przygotował Wydział Elektryczny we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej. Dostępna jest dla zwiedzających do 31 października 2021 r.

Gdzie?

sala ekspozycyjna Muzeum PW w Gmachu Głównym PW (Plac Politechniki 1)

26 Paź

Nowoczesne metody zarządzania na uczelni

15:00 - 16:30

Zapraszamy na otwarte spotkanie dla pracowników Politechniki Warszawskiej - seminarium w ramach cyklu „Nowoczesne metody zarządzania na uczelni”, które odbędzie się 26 października (wtorek) w godz. 15:00 - 16.30 na platformie MS Teams. 

Podczas spotkania dr hab. Justyna Maciąg, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, poprowadzi wykład pt. „Budowanie gotowości do zmiany w podejściu procesowym”.

Dr hab. Justyna Maciąg, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest badaczką, wykładowczynią, konsultantką i facylitatorem. Jej zainteresowania oscylują wokół zmian organizacyjnych, technicznych i kulturowych wywołanych wdrażaniem lean management, zarządzania jakością oraz innych procesowych koncepcji zarządzania. Koordynuje działanie ogólnopolskiej sieci Lean Higher Education Poland jako członek Komitetu Sterującego LeanHE. Autorka książek „Lean Culture in Higher Education – Towards Continuous Improvement”, Palgrave Macmillan 2019 oraz “Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych” wyd. Poltex (free e-book). W 2021 roku ukazała się książka "Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych.", której jest współautorką. Zarejestrowała znak towarowy LCMQ® (Lean Culture Maturity Questionnaire).

Link do spotkania dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

Platforma MS Teams

27 Paź

Szkolenie praktyczne - selektywna zbiórka bioodpadów

09:00 - 16:00

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów BIORECYKLING zaprasza do udziału w szkoleniu praktycznym - selektywna zbiórka bioodpadów, które odbędzie się 27 października 2021 r. w godz. 9.00-16.00. 

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat:

 • Aktualnego stanu prawnego i projektowanych zmian.
 • Obowiązków uczestników systemu gospodarowania odpadami.
 • Modeli zbiórki bioodpadów.
 • Dobrych praktyk w Polsce i na świecie.
 • Istotnych elementów specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów.

Wydarzenie jest dedykowane m.in. przedstawicielom władz gminy odpowiedzialnym za zarządzanie gospodarką odpadową, samorządowcom, radnym oraz studentom kierunków związanych z gospodarowaniem bioodpadami. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

On-line

27 Paź

Budownictwo drogowe - wyzwania klimatyczne

10:30

Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Zarząd LOTOS Asfalt zapraszają na sympozjum „Budownictwo drogowe w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych” które odbędzie się 27 października 2021 roku, o godz. 10:30 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Program sympozjum:

 • Otwarcie sympozjum wraz z wystąpieniami zaproszonych gości
 • Potrzeby i cele klimatyczne Polski i UE
 • Badania naukowe jako odpowiedź na wyzwania programu Europejski Zielony Ład
 • Kierunki działalności B+R w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i społeczne
 • Debata dotycząca wyzwań klimatycznych i gospodarczych w budownictwie drogowym z udziałem  przedstawicieli biznesu, nauki i administracji
 • Konkluzje
 • Networking

Transmisja z sympozjum będzie dostępna TUTAJ>>

Gdzie?

Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej,
Plac Politechniki 1, Warszawa

15 Lis

Dzień Politechniki Warszawskiej

08:00

15 listopada świętujemy Dzień Politechniki Warszawskiej - tego dnia w 1915 roku rozpoczął się rok akademicki, w którym po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zajęcia odbywały się całkowicie w polskim języku wykładowym.

Wkrótce więcej informacji o tegorocznych obchodach

16 Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21 (Gospodarka cyfrowa - zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie) - podobnie jak poprzednie edycje - jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Uczestnicy konferencji dyskutować będą o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania. Wydarzenie objęto honorowym patronatem Politechniki Warszawskiej.

Tematyka tegorocznej konferencji to:

 • Projektowanie ścieżek klienta (customer experience),
 • Smart City - zmiana technologiczna czy społeczna?,
 • Finanse cyforwe - finetechy i danetyzacja,
 • Dane - podstawowy „surowiec” gospodarki cyfrowej,
 • Blockchainie - co się zmieniło, co się zmieni?
 • Cyfrowych doświadczeniach pandemii COVID-19.

Uczestnicy konferencji uzyskają preferencyjne warunki publikacji w czasopismach:

 • „Foundations of Management”
 • „Przegląd Organizacji”
 • oraz w planowanej monografii „Gospodarka cyfrowa 2021. Zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie. DEMIST’21”

Termin wczesnych zgłoszeń mija 1 czerwca 2021 r.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

23 Lis

LUMEN 2021

09:00 - 24 Lis 16:00

Fundacja Rektorów Polskich, PCG Academia oraz Times Higher Education zapraszają do udziału w VII Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN. Wydarzenie odbędzie się 23 i 24 listopada 2021 r. w trybie hybrydowym z wykorzystaniem formuły online. 

Konferencja LUMEN to największe forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym w Europie Centralno-Wschodniej. Zainicjowana przez PCG Academia w 2015 roku zrzesza setki osób zaangażowanych w profesjonalne zarządzanie uczelniami - rektorów, kanclerzy i menedżerów.

Pierwszy dzień konferencji będzie dedykowany zagadnieniom o charakterze strategicznym, tj. wsparciem finansowym uczelni w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ewaluacji działalności naukowej, internacjonalizacji oraz zrównoważonemu rozwojowi uczelni. Drugiego dnia omówione zostaną kwestie związane z zarządzaniem operacyjnym i przedstawione konkretne rozwiązania zarządcze oraz informatyczne mające na celu poprawę efektywności działania polskich szkół wyższych.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Warszawa/online

25 Lis

Środowisko Informacji 2021

08:00

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w V edycji konferencji „Środowisko informacji”, która odbędzie się 25 listopada 2021 r. w formie zdalnej, na platformie wideokonferencyjnej. 

Tematem przewodnim wydarzenia będzie wykorzystanie informacji przestrzennej w obszarze środowiska i jego ochrony. Konferencja jest platformą spotkań i wymiany doświadczeń m.in. dla przedstawicieli administracji, biznesu, nauki.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania środowiskowej informacji przestrzennej, w tym wyniki najciekawszych projektów, a także kierunki rozwoju i zastosowań informacji przestrzennej w ochronie środowiska.  Nie zabraknie informacji o nowych technologiach, czy pomysłach na innowacyjne wdrożenia związane z pozyskaniem i analizą danych dotyczących środowiska. Prelegenci podzielą się własnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania narzędzi GIS.

Zainteresowane osoby mogą rejestrować się wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie serwisu Ekoportal.gov.pl. Formularz będzie aktywny do 28 października 2021 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń każda osoba otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres email.

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Platforma wideokonferencyjna

2 Gru

Zarządzanie bezpieczeństwem - transport

08:00 - 3 Gru 20:00

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja planowana jest w dniach 2-3 grudnia 2021 r. 

Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie m.in. problematyki związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w transporcie, zarówno w odniesieniu do środków transportu, jak również systemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie z punktu widzenia wyzwań stawianych przed wszystkimi rodzajami transportu we współczesnym świecie - transport lotniczy, kolejowy, morski czy drogowy. Temat przewodni konferencji będzie dyskutowany poprzez pryzmat funkcjonowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim, śródlądowym i kosmicznym przy uwzględnieniu aspektów technicznych, ekonomicznych, politycznych oraz psychologicznych znajdujących zastosowanie w procesach kształcenia i szkolenia operatorów środków transportu.

Zagadnienia omawiane w sekcjach:

 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie
 • Organizacja systemów kształcenia i szkolenia w poszczególnych rodzajach transportu
 • Aspekty prawne kształcenia i szkolenia personelu obsługi środków transportu
 • Nowoczesne metody, technologie i narzędzia stosowane w procesach szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsługi środków transportu
 • Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty procesów szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsługi środków transportu
 • Dydaktyka i edukacja dla transportu

Poza panelami dyskusyjnymi konferencja będzie okazją do zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i systemów, w tym symulacyjnych znajdujących zastosowanie w procesach przygotowania i realizacji usługi transportowej. Dedykowane temu będą warsztaty połączone z wystawą sprzętu znajdującego zastosowanie w walce z CORONAVIRUSEM na lotniskach i nowoczesnych technologii stosowanych w szkoleniach lotniczych. 

Informacje o wydarzeniu oraz elektroniczna rejestracja dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

W zależności od sytuacji epidemicznej konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej lub on-line

14 Gru

Współczesne wyzwania zarządzania projektami

15:00 - 17:00

14 grudnia 2021 roku zostanie wygłoszony wykład pt. „Współczesne wyzwania zarządzania projektami”, który poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej. Wykład odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Aktualny program seminarium naukowego dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

Platforma WEBEX po wcześniejszej rejestracji

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI