Kalendarium

1/
07

Sympozjum: fizyczna chemia organiczna

09:00 - 17:00

Zapraszamy do udziału w jednodniowym sympozjum naukowym The Inaugural OU-WUT joint symposium on physical organic chemistry 2022, które odbędzie się 1 lipca 2022 r. na Wydziale Chemicznym PW.

Sympozjum organizowane jest przez dr. Artura Kasprzaka (KChO, WCh PW) i prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia).

W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady naukowców z Polski i Japonii oraz krótkie prezentacje studentów.

Tematy sympozjum:

 • synteza i zastosowania związków aromatycznych i polimerów
 • synteza i zastosowania pochodnych sumanenu
 • elektrochemiczne sensory dedykowane wykrywaniu jonów
 • badania teoretyczne i krystalograficzne dotyczące nowych układów niekowalencyjnych
 • synteza i zastosowania pochodnych porfiryn
 • kataliza heterogeniczna.

Wstęp wolny. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Chemiczny PW, Audytorium Mościckiego,
Stanisława Noakowskiego 3, Warszawa

   

30/
08

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku

16:00 - 2 Wrz 11:30

Wydział Transportu PW zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Transport XXI wieku”. Wydarzenie umożliwi prezentację osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się problematyką transportu: szynowego, drogowego, lotniczego i morskiego w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integrację środowiska skupionego wokół dyscypliny inżynierii lądowej i transportu.

Tematyka tegorocznej konferencji to:

 • infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna
 • budowa i eksploatacja środków transportu
 • inżynieria logistyki i technologia transportu
 • organizacja i planowanie transportu
 • systemy sterowania ruchem w transporcie
 • telematyka transportu i inteligentne systemy transportowe
 • smart city i elektromobilność
 • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie

Konferencja odbywa się pod patronatem Politechniki Warszawskiej, Komitetu Transportu PAN oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe informacje opublikowane zostaną na stronie Wydziału Transportu PW.

Gdzie?

Józefów k/Warszawy

5/
09

Energetyka Bełchatów 2022

09:45 - 7 Wrz 13:00

BMP zaprasza do udziału w XXIV Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka Bełchatów 2022. Wydarzenie, które odbędzie się 5-7 września 2022 r. w Bełchatowie kierowane jest to przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej oraz elektrowni i elektrociepłowni, a także biznesu oraz instytucji i urzędów związanych z branżą. 

W programie m.in.:

 • Zrównoważona transformacja energetyki
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Cyfryzacja w energetyce
 • Inwestycje i innowacje

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Strona internetowa organizatora dostępna jest TUTAJ>>

Gdzie?

Bełchatów

7/
09

Multikonferencja 2022

09:00 - 9 Wrz 14:30

W dniach 7-9 września 2022 r. odbędzie się Multikonferencja 2022, czyli 37. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz 21. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Głównym celem Multikonferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych oraz aktualnych tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyce i multimediach.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19

12/
09

Microwave and Radar Week 2022

00:00 - 14 Wrz 00:00

W dniach 12-14 września 2022 r. odbędzie się 10. edycja konferencji Microwave and Radar Week, podczas której spotykają się naukowcy z całego świata. 

Konferencja składa się z dwóch wydarzeń:

 • 24. edycji International Microwave and Radar Conference MIKON;
 • International Radar Symposium IRS 2022.

Konferencje są poświęcone najnowszym problemom związanym z techniką radiową, mikrofalową, radarową i inżynierią przetwarzania sygnałów. Ze względu na szybki rozwój technologiczny obszary te zyskują coraz większe znaczenie w zastosowaniach cywilnych oraz wojskowych, zarówno w aspekcie technicznym, jak i ekonomicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Gdańsk

14/
09

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

W dniach 14-15 września 2022 r. odbędzie się konferencja naukowa „Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”, organizowana przez Politechnikę Poznańską i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów (prawnych, technicznych, administracyjnych, osobowych) ochrony infrastruktury krytycznej. Ważnym efektem konferencji będzie szeroka wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i jednostkami zajmującymi się ochroną infrastruktury krytycznej co przyczyni się do jej usprawnienia i unowocześnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Politechnika Poznańska, budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, ul. J. Rychlewskiego 2

26/
09

Sympozjum GeoSym2022

08:00 - 29 Wrz 16:00

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022) organizowanym przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które odbędzie się 26-29 września 2022 r. 

W programie:

 • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego
 • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne
 • Geozagrożenia - identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk
 • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych
 • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego
 • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich
 • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego
 • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich
 • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Chęciny

27/
09

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod auspicjami European TRIZ Association (ETRIA) organizuje konferencję TRIZ Future 2022. Najnowsza edycja skupia się na metodach sztucznej inteligencji i informatyce. Wydarzenie zaplanowano na 27-29 września 2022 r. 

Konferencja ma na celu połączenie organizacji i osób ze świata przemysłu, badań i edukacji z zamiarem dzielenia się doświadczeniami w zakresie systematycznych innowacji i promowania narzędzi opartych na TRIZ na całym świecie. Umożliwi wymianę nowych pomysłów na innowacje oparte na wiedzy, prezentację najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie oraz współpracę między podmiotami akademickimi i przemysłowymi.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Warszawa

27/
10

Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika: AQUA 2022

08:00

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku zaprasza do udziału w XXXIX Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika: AQUA 2022. 

Zapowiedziane referaty dotyczyć będą zagadnień związanych z:

• wodą

• ściekami i osadami ściekowymi

• odpadami

• budownictwem ekologicznym

• glebą

• powietrzem.

Do udziału zaproszeni są studenci i pracownicy naukowi zainteresowani problematyką Inżynierii Środowiska. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 sierpnia 2022 r. Wystarczy wysłać kartę zgłoszenia na adres e-mail: aqua@pw.edu.pl.

Do 15 września 2022 r. należy przesłać również treść streszczenia wystąpienia w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .docx oraz rozdział monografii (drogą e-mailową na adres aqua@pw.edu.pl). Materiały zostaną wydrukowane i bezpłatnie udostępnione uczestnikom. Możliwe jest także opublikowanie artykułów w Journal of Biomedical Research&Environmental Sciences (wydanie specjalne pokonferencyjne - bezpłatne).

W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Justyna Ciemnicka (justyna.ciemnicka@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie? 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku,
ul. Łukasiewicza 17, Płock

21/
11

Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

08:00

Zapraszamy do udziału w XXV Ogólnopolskiej Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji.

Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie aktualnych zagadnień teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe. 

Konferencję współorganizuje Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online