Biuletyn PW / Kalendarium / Sesje GiK

Sesje naukowo-techniczne - 100-lecie GiK

W dniach 16 czerwca oraz 23 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00 - 14.00 zaplanowane zostały sesje naukowo-techniczne z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W ramach spotkań poszczególne jednostki organizacyjne wydziału przedstawią bieżącą działalność badawczą, ekspercką i wdrożeniową.

W trakcie dwóch czerwcowych spotkań przedstawiciele zakładów omówią najważniejsze badania naukowe, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej.

Zaprezentowane zostaną aktualnie realizowane projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, takie jak: GeoMetre, Hands-on SHAFE, MARS IDUB, COST PuVaCa, czy też projekty w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Nie zabraknie miejsca dla nowoczesnego sprzętu pomiarowo-kontrolnego i unikalnego oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności zespołów badawczo-rozwojowych: Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych (CENAGIS), Laboratorium Testowania Aplikacji Nawigacyjnych oraz Systemów Lokalizacyjnych, w Zespole UAV Geolab, Zespole Inwentaryzacji, Modelowania i Ocen Stanu Obiektów Inżynierskich, Zespole Monitorowania Przemieszczeń i Analiz Deformacji oraz w Zespole Precyzyjnego Pozycjonowania GNSS oraz Modelowania Pola Grawitacyjnego.

Plan sesji - 16.06.2021 godziny 10.00-14.00
10.00 - 10.05 - Rozpoczęcie
10.05 - 10.15 - Słowo wstępu Dziekana dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni
10.15 - 11.00 - Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
11.00 - 11.15 - Bentley Polska
11.15 - 11.20 - Przerwa
11.20 - 12.05 - Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych
12.05 - 12.20 - Geo-System
12.20 - 12.25 - Przerwa
12.25 - 12.40 - OPEGIEKA
12.40 - 13.25 - Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
13.25 - 13.40 - Esri Polska
13.40 - Zakończenie

Wymagana jest rejestracja

Plan sesji - 23.06.2021 godziny 10.00-14.00
10.00 - 10.05 - Rozpoczęcie
10.05 - 10.15 - Słowo wstępu Dziekana dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni
10.15 - 11.00 - Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
11.00 - 11.15 - Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
11.15 - 11.20 - Przerwa
11.20 - 12.05 - Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
12.05 - 12.20 - OPEGIEKA
12.20 - 12.25 - Przerwa
12.25 - 13.10 - Zakład Kartografii
13.20 - 13.35 - OPGK Gdańsk
13.35 - Zakończenie

Wymagana jest rejestracja

Informacje o wydarzeniach dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online, platforma CISCO WEBEX

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI