Miasteczko edukacyjne - dyskusje panelowe

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki zaprasza do udziału w dyskusjach panelowych związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego. Przez dwa dni w ramach miasteczka edukacyjnego organizowane będą spotkania dotyczące m.in. wpływu niedofinansowania uczelni na jakość dydaktyki i badań oraz roli nauki w społeczeństwie.

Program:

10 października 2022 r.

10:30-12.30 - Bieda na Uczelniach. Wpływ niedofinansowania na jakość dydaktyki i badań, Janusz Szczerba

13:00-14.45 - dyskusja (Czy edukacja to koszt czy inwestycja?)

11 października 2022 r.

10.30-12.30 - Dla kogo ta nauka, dla kogo te uczelnie ? Rola szkolnictwa wyższego i nauki w społeczeństwie, Bartosz Rydliński

13:00-14.30 - Panel II : Instytuty badawcze na równi pochyłej?, Ola Bielawska-Pohl, Michał Dąbrowski

15:00-17:00 - Panel III : Pracownicy wsparcia - niewidoczna i niedoceniana praca w szkołach wyższych, Aneta Trojanowska

do godziny 18:00 - dyskusja

Gdzie?

Plac na Rozdrożu, Warszawa