II Międzynarodowe Fotoniczne Targi Pracy

Zapraszamy na drugą edycję Fotonicznych Targów Pracy, organizowanych we współpracy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki.

W programie wydarzenia:

  • godz. 10.00 – otwarcie stoisk Fotonicznych Targów Pracy;
  • godz. 12.00 – uroczyste otwarcie targów, krótkie prezentacje firm, rozstrzygnięcie konkursów dla firm i kół/chapterów studenckich;
  • godz. 16.00 – zakończenie wydarzenia.

Zainteresowanych szczegółami FTP zachęcamy do kontaktu: pob.photonics@pw.edu.pl.

Wydarzenie jest współorganizowane w ramach realizowanego na PW programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Gdzie?

Aula Gmachu Wydziału Fizyki, ul. Koszykowa 75