Biuletyn PW / Kalendarium / Bezp, energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

W dniach 13-14 września 2021 r. odbędzie się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, której organizatorami są: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, a także Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja”.

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. 

Tematyka konferencji ma stanowić kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej - online). Zgłoszenia poprzez formularz.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
online

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI