Uroczyste posiedzenie Senatu PW

Dzień Politechniki Warszawskiej został zainaugurowany przez uroczyste posiedzenie Senatu naszej uczelni.  Podczas niego wręczono liczne odznaczenia oraz nagrody. 

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej, któremu przewodniczył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej rozpoczęło się w piątek 15 listopada o godzinie 10:00 w Małej Auli w Gmachu Głównym uczelni.

W programie posiedzenia przewidziane zostały promocje doktorskie i habilitacyjne. Wręczono również liczne odznaczenia i medale.

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU 2014

Odznakę „Zasłużony dla PW” wręczono następującym osobom: ks. Prałat dr Bronisław Piasecki, mgr inż. Andrzej Gaca, doc. dr inż. Jerzy Piotrowski, dr inż. Andrzej Rostkowski.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 49 osób, Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymało 35 osób, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymało 10 osób, natomiast Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymało 8 osób.
Zespołowa Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki przypadła zespołowi pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej w składzie: mgr inż. Marcin Malesa, mgr inż. Krzysztof Malowany, mgr inż. Bartłomiej Siwek, mgr inż. Dariusz Szczepanek.

Podczas posiedzenia senatu nagrodę „ICE 1906 Award” z rąk dr. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odebrał prof. Zdobysław Flisowski. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Fotorelację z tego wydarzenia można znaleźć TUTAJ

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Wiesław Maciej Andziak
Bożena Weronika Bahdaj
prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Anna Chwieduk
Marek Roman Dobrzyński
Henryka Dominiak
dr inż. Mieczysław Henryk Dzierzgowski
dr inż. Lucjan Waldemar Furtak
mgr Roman Gąsecki
inż. Anna Teresa Głowala-Nasiadek
Wojciech Józef Gmurczyk
mgr inż. Andrzej Krzysztof Grzywacz
Maciej Jasionek
Grażyna Kazimiera Jeszka
Anna Janina Kaczyńska
mgr Jadwiga Danuta Kania
dr inż. Tomasz Klinke
dr Wiesław Stanisław Koźlak
Małgorzata Elżbieta Krawczyk
mgr inż. Paulina Janina Kucharska
Urszula Elżbieta Lang
dr inż. Andrzej Kazimierz Mazurek
dr inż. Krzysztof Ludwik Mianowski
Ryszard Mosakowski
dr inż. Ryszard Eugeniusz Niedbała
Jolanta Wacława Paciorek
dr inż. Lech Jerzy Paszkowski
mgr inż. Mikołaj Patejuk
dr inż. Zbigniew Paturski
dr inż. Stanisław Piskorski
Prof. dr hab. Barbara Putz
Jadwiga Radzyńska
dr inż. Cezary Eugeniusz Rzymkowski
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
mgr Danuta Sołtyska
mgr inż. Zbigniew Tumanow

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

dr inż. Magdalena Ataman
mgr Joanna Chmielewska
dr inż. Jacek Andrzej Hendiger
Prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Krystyna Juda-Rezler
mgr inż. Robert Tomasz Kołodziejski
mgr Agnieszka Olszewska
dr inż. Katarzyna Maria Opalska
dr Jarosław Mariusz Sobczyk
dr inż. Dariusz Jacek Walasek
dr hab. inż. Renata Marta Walczak

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

dr inż. Tatiana Ewa Brzozowska
dr hab. inż. Maciej Chaczykowski
dr Krzysztof Kaczmarski
dr Magdalena Anna Kludacz
dr inż. Beata Maria Leśniak-Plewińska
dr inż. Konrad Sobolewski
dr inż. Anna Wiesława Stelmach
dr inż. Joanna Krystyna Strużewska-Krajewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

dr inż. Krzysztof Antoszkiewicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
dr inż. Jerzy Bielanik
prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełmiński
dr inż. Jacek Cichocki
prof. dr hab. inż. Andrzej Domański
dr hab. inż. Wojciech Fabianowski
prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
dr inż. Iwona Głuch-Dela
prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek
prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusz Jabłoński
dr inż. Michał Jarociński
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
dr inż. Anna Jankowska
mgr Elżbieta Jendrzejczak
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Konopka
dr hab. inż. Andrzej Kowalski
dr inż. Paweł Artur Król
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka
dr inż. Andrzej Leszczyński
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Matysik
dr inż. Eugeniusz Misiuk
dr inż. Norbert Obarski
dr hab. inż. Maciej Paczuski
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
prof. dr hab. inż. Józef Paska
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz
prof. nzw. dr hab. Jolanta Podedworna
dr. inż. arch. Andrzej Romiszewski
prof. dr hab. inż. Stanisław Rosłoniec
dr hab. inż. Antoni Rożen
mgr inż. Krzysztof Leonard Rybiński
prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski
dr inż. Stanisław Stachowicz
dr inż. Józef Franciszek Suda
prof. nzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska
prof. nzw. dr. inż. arch. Marek Świerczyński
dr inż. Wiktor Treichel
prof. nzw. dr hab. inż. Mateusz Krzysztof Turkowski
dr Cezary Woźniak
prof. nzw. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada
dr inż. Jolanta Zimmerman