Nominacje profesorskie 2020

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 16 grudnia 2020 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Wiktor Malesza z Wydziału Elektrycznego.

2)

- dr hab. inż. Łukasz Ciupiński z Wydziału Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Eryk Głodziński z Wydziału Zarządzania,
- dr hab. inż. Grzegorz Stępniak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr inż. Katarzyna Umiejewska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska z Wydziału Geodezji i Kartografii.

3)

- dr inż. Piotr Bartkiewicz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Posiedzenie Senatu z dnia 25 listopada 2020 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Mariuszowi Jackowi Wasiakowi z Wydziału Transportu, dr. hab. inż. Mateuszowi Krzysztofowi Turkowskiemu z Wydziału Mechatroniki, dr. hab. inż. Pawłowi Pyrzanowskiemu z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Leszkowi Adamowi Sałbutowi z Wydziału Mechatroniki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Piotr Samczyński zatrudniony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 2)

- dr hab. Wioleta Barcewicz zatrudniona na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Posiedzenie Senatu z dnia 14 października 2020 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Dawid Myszka zatrudniony na Wydziale Inżynierii Produkcji.

2) 
- dr inż. Jarosław Chudzicki zatrudniony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- dr hab. inż. Georgij Petriaszwili zatrudniony na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr inż. Marzena Majzner zatrudniona na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku,
- dr Bogumiła Chmielewska zatrudniona na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Ryszard Kowalik zatrudniony na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Piotr Pracki zatrudniony na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Wojciech Presz zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Ryszard Gajewski zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej.

3)

- dr inż. Małgorzata Petzel zatrudniona na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. 

4)

- dr hab. Piotr Radziewicz zatrudniony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

5)

- dr hab. inż. Jarosław Ferenc zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska zatrudniona na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Grzegorz Makomaski zatrudniony na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku,
- dr hab. inż. Ilona Grabowska-Jadach zatrudniona na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Lena Ruzik zatrudniona na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Królikowski zatrudniony na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Leszek Niedzicki zatrudniony na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. Jolanta Mierzejewska zatrudniona na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Rafał Świercz zatrudniony na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Andrzej Czerepicki zatrudniona na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Piotr Zbigniew Wieczorek zatrudniony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla zatrudniony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr inż. Monika Wielechowska zatrudniona na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk zatrudniona na Wydziale Architektury.

6)

- dr hab. Janusz Igielski zatrudniony na Wydziale Mechatroniki.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 września 2020 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych: dr hab. inż. Jolancie Kwiatkowskiej-Malinie z Wydziału Geodezji i Kartografii, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk społecznych: dr hab. inż. Agnieszce Bitkowskiej z Wydziału Zarządzania, a postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Jackowi Starzyńskiemu z Wydziału Elektrycznego.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 czerwca 2020 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych: dr. hab. inż. Michałowi Chudemu i dr hab. inż. Halinie Szatyłowicz z Wydziału Chemicznego, a tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Dariuszowi Pyzie z Wydziału Transportu.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 maja 2020 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Tomaszowi Kozackiemu z Wydziału Mechatroniki.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 lutego 2020 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. Karol Klimczak zatrudniony w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania.

2)

- dr hab. inż. Igor Korobiichuk zatrudniony w Zakładzie Automatyki na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. Agnieszka Skala zatrudniona w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania,
- dr hab. inż. Paweł Domański zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 26 lutego 2020 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 stycznia 2020 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych: dr. hab. inż. Mariuszowi Zdrojkowi z Wydziału Fizyki, a postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Gerardowi Piotrowi Cybulskiemu z Wydziału Mechatroniki, dr. hab. inż. Robertowi Sitnikowi z Wydziału Mechatroniki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Renata Walczak zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Filia w Płocku.

2)

- dr hab. inż. Jarosław Milewski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

3)

- dr hab. inż. Paweł Piotrowski zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych na Wydziale Elektrycznym.

4)

- dr hab. inż. Artur Janicki zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

5)

- dr hab. inż. Mateusz Malanowski zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

6)

- dr hab. inż. Mirosław Seredyński zatrudniony w Zakładzie Termodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Rafał Laskowski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Paweł Malczyk zatrudniony w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Piotr Krawczyk zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

7)

- dr hab. inż. Wiktor Malesza zatrudniony w Zakładzie Sterowania na Wydziale Elektrycznym.

8)

- dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk zatrudniony w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 22 stycznia 2020 r.

Nominacje profesorskie 2019
Nominacje profesorskie 2018
Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015