Biuletyn PW / Senat / Nominacje profesorskie 2019

Nominacje profesorskie 2019

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 grudnia 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu: dr. hab. Marcinowi Wojciechowi Czechowi ze Szkoły Biznesu.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Paweł Popielski zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

2)

- dr hab. inż. Jacek Rąbkowski zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

3)
- dr hab. inż. Adrianna Czarnecka zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Piotr Żach zatrudniony w Zakładzie Technik Wytwarzania na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 18 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 listopada 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 1 października 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno- technicznych: dr hab inż Romanowi Szewczykowi z Wydziału Mechatroniki,dr hab inż Desire Dauphin Rasolomampinona z Wydziału Elektrycznego, dr hab inż Mirosławowi Siergiejczykowi z Wydziału Transportu, dnia 25 października 2019 r.: dr hab inż Wiesławowi Rockiemu z Wydziału Architektury oraz dnia 25 października 2019 r tytuł naukowy profesora nauk społecznych: dr hab Mieczysławowi Morawskiemu z Wydziału Zarządzania.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera zatrudniona w Zakładzie Konstrukcji Betonowych i Metalowych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Piotr Woyciechowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej

2)

- dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki zatrudniony w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

3)

- dr hab. inż. Paweł Sobieszuk zatrudniony w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

4)

- dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filia w Płocku,
- dr hab. inż. Krzysztof Wołosz zatrudniony w Zakładzie Aparatury Przemysłowej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku,
- dr hab. inż. Karol Prałat zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

5)

- dr hab.inż. Maciej Szwast zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. Waldemar Tomaszewski zatrudniony w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jakub Gac zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 października 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Tadeusz Maciołek zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym.

2)

- dr hab. inż. Andrzej Krasiński zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Robert Cherbański zatrudniony w Zakładzie Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Maciej Pilarek zatrudniony w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Magdalena Jasińska zatrudniona w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Robert Nowak zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- dr hab. inż. Robert Głębocki zatrudniony w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

4)

- dr hab. inż. Daniel Kikoła zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

5)

- dr hab. inż. Piotr Łapka zatrudniony w Zakładzie Termodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Mariusz Izdebski zatrudniony w Zakładzie inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Emilian Szczepański zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Piotr Bujak zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marcin Słoma zatrudniony w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. inż. Przemysław Kupidura zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 października 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 września 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski zatrudniony w Zakładzie Równań Całkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Mirosław Nader zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Marek Henczka zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- prof. dr hab. inż. Władysław Homenda zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Janusz Walo zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

2)

- dr hab. inż. Dorota Zawieska zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

3)

- dr hab. inż. Katarzyna Pluta zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury

4)

- dr hab. inż. Dariusz Baczyński zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Mirosław Lewandowski zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym.

5)

- prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Mirosław Nader zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Marek Henczka zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- prof. dr hab. inż. Władysław Homenda zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

6)

- dr hab. inż. Marcin Szewczyk zatrudniony w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. Przemysław Górka zatrudniony w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Ronald Jachimowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Maciej Dranka zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Andrzej Plichta zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Tomasz Kobiela zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Paulina Wiecińska zatrudniona w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Michał Kłodawski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Ryszard Szpunar zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Łukasz Nogal zatrudniony w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym.

7)

- dr hab. Grzegorz Rządkowski zatrudniony w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 18 września 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. inż. Markowi Jarosławowi Henczce Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Adam Woźniak zatrudniony w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechatroniki,
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk zatrudniony w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektryczny.

3)

- prof. dr hab. inż. Jan Żera zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn zatrudniony w Zakładzie Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz zatrudniona w Zakładzie Sterowania Systemów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania na Wydziale Elektrycznym,
- prof. dr hab. inż. Krystyna Guranowska-Gruszecka zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Danuta Kłosek-Kozłowska zatrudniona w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

2)

- dr hab. inż. Robert Zalewski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

3)

- dr hab. inż. Mariusz Rawski zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Aldona Zalewska zatrudniona  w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Guzek zatrudniony w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

4)

- dr hab. inż. Joanna Ryszkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

5)

- dr hab. inż. Grzegorz Iwański Zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym.

6)

- dr hab. inż. Andrzej Ordys Zatrudniony w Zakładzie Automatyki na Wydziale Mechatroniki.

7)

- dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Mariusz Pietrzak zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Bartłomiej Salski zatrudniony w Zakładzie Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 26 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 maja 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

2)

- prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Artur Dybko zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Zagórska zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Maria Bretner zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki zatrudniony w Zakładzie Informatyki  i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski  zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

3)

- prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska zatrudniona w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

4)

- prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii
- prof. dr hab. Ewa Karwowska zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Agnieszka Pusz zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

2)

- dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz zatrudniony w Zakładzie Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- dr hab. inż. Anna Bielska zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Tomasz Kliś zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Marcinek zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Hanna Krawczyk zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
- dr hab. inż. Jacek Kukulski zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu.

4)

- dr hab. inż. Krzysztof Siwek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Jan Słyk zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury.

5)

- dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Łukasz Górski zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska zatrudniona w Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Marcin Karabin zatrudniony w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 22 maja 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Władysławowi Homendzie z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Maciej Sypek zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki.

2)

- prof. dr inż. Mariusz Pyrz zatrudniony w Zakładzie Samochodów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Roman Nagórski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

3)

- prof. dr hab. inż. Andrzej Reński zatrudniony w Zakładzie Samochodów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. Mieczysław Morawski zatrudniony w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

2)

- dr hab. inż. Marek Jasiński zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 17 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 marca 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Andrzejowi Stefanowi Dzielińskiemu z Wydziału Elektrycznego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych: dr. hab. inż. Kamilowi Dominikowi Wojciechowskiemu z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Janusz Zachara zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Igalson zatrudniona w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki,
- prof. dr hab. Marek Wasiucionek zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,
- prof. dr hab. inż. Piotr Magierski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Michał Marzantowicz zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż Ewa Zadrzyńska-Piętka zatrudniona w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż Agata Pilitowska zatrudniona w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mirosław Orzechowski zatrudniony w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury,
- dr hab. inż. Sławomir Czarnecki zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki na Wydziale Inżynierii Lądowej.

2)

- dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 marca 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 lutego 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. inż. Iwonie Grabarek z Wydziału Transportu,
- dr hab. inż. Tomaszowi Piotrowi Markiewiczowi z Wydziału Elektrycznego,
- dr inż. Henrykwi Anglartowi z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- dr hab. inż. Michał Józwik zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. Wojciech Matysiak zatrudniony w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Konrad Lewczuk zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 lutego 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 stycznia 2019 r.
Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Ewa Kuryłowicz zatrudniona w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Lech Knap zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

2)

- dr hab. inż. Piotr Orliński zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Szymon Gontarz zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Izabela Madura zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jacek Wernik zatrudniony w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 stycznia 2019 r.

Nominacje profesorskie 2018
Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI