Nominacje profesorskie 2019

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 grudnia 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu: dr. hab. Marcinowi Wojciechowi Czechowi ze Szkoły Biznesu.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Paweł Popielski zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

2)

- dr hab. inż. Jacek Rąbkowski zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

3)
- dr hab. inż. Adrianna Czarnecka zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Piotr Żach zatrudniony w Zakładzie Technik Wytwarzania na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 18 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 listopada 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 1 października 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno- technicznych: dr hab inż Romanowi Szewczykowi z Wydziału Mechatroniki,dr hab inż Desire Dauphin Rasolomampinona z Wydziału Elektrycznego, dr hab inż Mirosławowi Siergiejczykowi z Wydziału Transportu, dnia 25 października 2019 r.: dr hab inż Wiesławowi Rockiemu z Wydziału Architektury oraz dnia 25 października 2019 r tytuł naukowy profesora nauk społecznych: dr hab Mieczysławowi Morawskiemu z Wydziału Zarządzania.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera zatrudniona w Zakładzie Konstrukcji Betonowych i Metalowych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Piotr Woyciechowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej

2)

- dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki zatrudniony w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

3)

- dr hab. inż. Paweł Sobieszuk zatrudniony w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

4)

- dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filia w Płocku,
- dr hab. inż. Krzysztof Wołosz zatrudniony w Zakładzie Aparatury Przemysłowej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku,
- dr hab. inż. Karol Prałat zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

5)

- dr hab.inż. Maciej Szwast zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. Waldemar Tomaszewski zatrudniony w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jakub Gac zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 października 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Tadeusz Maciołek zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym.

2)

- dr hab. inż. Andrzej Krasiński zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Robert Cherbański zatrudniony w Zakładzie Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Maciej Pilarek zatrudniony w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Magdalena Jasińska zatrudniona w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- dr hab. inż. Robert Nowak zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- dr hab. inż. Robert Głębocki zatrudniony w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

4)

- dr hab. inż. Daniel Kikoła zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

5)

- dr hab. inż. Piotr Łapka zatrudniony w Zakładzie Termodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Mariusz Izdebski zatrudniony w Zakładzie inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Emilian Szczepański zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Piotr Bujak zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marcin Słoma zatrudniony w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. inż. Przemysław Kupidura zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 października 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 września 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski zatrudniony w Zakładzie Równań Całkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Mirosław Nader zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Marek Henczka zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- prof. dr hab. inż. Władysław Homenda zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Janusz Walo zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

2)

- dr hab. inż. Dorota Zawieska zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

3)

- dr hab. inż. Katarzyna Pluta zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury

4)

- dr hab. inż. Dariusz Baczyński zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Mirosław Lewandowski zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym.

5)

- prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Mirosław Nader zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,
- prof. dr hab. inż. Marek Henczka zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
- prof. dr hab. inż. Władysław Homenda zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

6)

- dr hab. inż. Marcin Szewczyk zatrudniony w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. Przemysław Górka zatrudniony w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Ronald Jachimowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Maciej Dranka zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Andrzej Plichta zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Tomasz Kobiela zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Paulina Wiecińska zatrudniona w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Michał Kłodawski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Ryszard Szpunar zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Łukasz Nogal zatrudniony w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym.

7)

- dr hab. Grzegorz Rządkowski zatrudniony w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 18 września 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. inż. Markowi Jarosławowi Henczce Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Adam Woźniak zatrudniony w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechatroniki,
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk zatrudniony w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektryczny.

3)

- prof. dr hab. inż. Jan Żera zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn zatrudniony w Zakładzie Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz zatrudniona w Zakładzie Sterowania Systemów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania na Wydziale Elektrycznym,
- prof. dr hab. inż. Krystyna Guranowska-Gruszecka zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Danuta Kłosek-Kozłowska zatrudniona w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

2)

- dr hab. inż. Robert Zalewski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

3)

- dr hab. inż. Mariusz Rawski zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Aldona Zalewska zatrudniona  w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Guzek zatrudniony w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

4)

- dr hab. inż. Joanna Ryszkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

5)

- dr hab. inż. Grzegorz Iwański Zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym.

6)

- dr hab. inż. Andrzej Ordys Zatrudniony w Zakładzie Automatyki na Wydziale Mechatroniki.

7)

- dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Mariusz Pietrzak zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Bartłomiej Salski zatrudniony w Zakładzie Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 26 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 maja 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

2)

- prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Artur Dybko zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Zagórska zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Maria Bretner zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki zatrudniony w Zakładzie Informatyki  i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski  zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

3)

- prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska zatrudniona w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

4)

- prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii
- prof. dr hab. Ewa Karwowska zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Agnieszka Pusz zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

2)

- dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz zatrudniony w Zakładzie Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- dr hab. inż. Anna Bielska zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Tomasz Kliś zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Marcinek zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Hanna Krawczyk zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
- dr hab. inż. Jacek Kukulski zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu.

4)

- dr hab. inż. Krzysztof Siwek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Jan Słyk zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury.

5)

- dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Łukasz Górski zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska zatrudniona w Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Marcin Karabin zatrudniony w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 22 maja 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Władysławowi Homendzie z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Maciej Sypek zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki.

2)

- prof. dr inż. Mariusz Pyrz zatrudniony w Zakładzie Samochodów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Roman Nagórski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

3)

- prof. dr hab. inż. Andrzej Reński zatrudniony w Zakładzie Samochodów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. Mieczysław Morawski zatrudniony w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

2)

- dr hab. inż. Marek Jasiński zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 17 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 marca 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Andrzejowi Stefanowi Dzielińskiemu z Wydziału Elektrycznego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych: dr. hab. inż. Kamilowi Dominikowi Wojciechowskiemu z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Janusz Zachara zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Igalson zatrudniona w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki,
- prof. dr hab. Marek Wasiucionek zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,
- prof. dr hab. inż. Piotr Magierski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Michał Marzantowicz zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż Ewa Zadrzyńska-Piętka zatrudniona w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż Agata Pilitowska zatrudniona w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mirosław Orzechowski zatrudniony w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury,
- dr hab. inż. Sławomir Czarnecki zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki na Wydziale Inżynierii Lądowej.

2)

- dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 marca 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 lutego 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. inż. Iwonie Grabarek z Wydziału Transportu,
- dr hab. inż. Tomaszowi Piotrowi Markiewiczowi z Wydziału Elektrycznego,
- dr inż. Henrykwi Anglartowi z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- dr hab. inż. Michał Józwik zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. Wojciech Matysiak zatrudniony w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Konrad Lewczuk zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 lutego 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 stycznia 2019 r.
Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Ewa Kuryłowicz zatrudniona w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Lech Knap zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

2)

- dr hab. inż. Piotr Orliński zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Szymon Gontarz zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Izabela Madura zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jacek Wernik zatrudniony w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 stycznia 2019 r.

Nominacje profesorskie 2018
Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015