Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2017/2018

Ubezpieczenie gwarantuje firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, fot. pixabay

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Roczna składka ubezpieczeniowa to 34 zł.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

Kwota ubezpieczenia, w przypadku pracowników PW, zostanie potrącona z wynagrodzenia lub od stypendium w przypadku doktorantów. Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę (34 zł) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Suma ubezpieczenia na osobę wynosi 46 500zł.

Ubezpieczenie gwarantuje firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.