Pracownicy

Aktualności

Kto? Co? Po co? Ubezpieczenie NNW

Zdjęcie przedstawia pacjenta i pielęgniarkę

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpiecza nas UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Kto? Co? Po co? Świadczenia socjalne

Zdjęcie przedstawia świnkę skarbonkę

Pracownicy, emeryci i renciści PW mogą ubiegać się o świadczenia socjalne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymać można pomoc finansową, dofinansowanie wypoczynku czy zajęć sportowych. Podpowiadamy do kogo zwrócić się z określonymi wnioskami i pytaniami.

Mamy uczelnianego rzecznika zaufania

Zdjęcie przedstawia fragment budynku Gmachu Głównego PW

Wspomaganie stron w rozwiązywaniu konfliktu, promocja alternatywnych metod jego rozwiązywania w środowisku akademickim oraz prowadzenie kampanii społecznych z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi to tylko niektóre z zadań stojących przed uczelnianym rzecznikiem zaufania.

Dostęp testowy do Oxford University Press

Zdjęcie przedstawia laptopa

Uczelnia otrzymała dostęp testowy do wybranych baz wydawnictwa Oxford University Press: Oxford Bibliographies Online i Oxford Academic. W jej ramach można będzie korzystać z: University Press Scholarship Online (w tym Oxford Scholarship), Oxford Handbooks Online oraz Very Short Introductions.

Świąteczny Kiermasz PW. Zaangażujmy się

Zdjęcie przedstawia świąteczną iluminację Gmachu Głównego PW

Zapraszamy społeczność uczelni do wspólnej inicjatywy na rzecz szczególnie uzdolnionych studentów i doktorantów PW. Do połowy listopada br. prosimy o zgłoszenia wszystkich osób zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem wykonanego przez siebie rękodzieła na Świąteczny Kiermasz PW.