Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Złamana ręka

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Roczna składka ubezpieczeniowa to 35 zł.

Kwota ubezpieczenia, w przypadku pracowników PW, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, zostanie potrącona z wynagrodzenia. Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć powinni uiścić opłatę w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18.

Ubezpieczenie gwarantuje Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.