Szkolenie dla kadry akademickiej

W Politechnice Warszawskiej organizowane jest szkolenie skierowane dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Warszawskiej w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów.

Szkolenie jest jednodniowe (6 godzin zegarowych). Utworzone zostaną dwie grupy w dwóch terminach do wyboru: 11.04.2014 oraz 09.05.2014 , w godzinach 8.30-15.00.

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są TUTAJ.