Stypendium pod choinkę 2021

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do VI edycji „Stypendium pod choinkę”. W ramach akcji nagradzani są zaangażowani, aktywnie promujący Politechnikę Warszawskiej i budujących jej wizerunek studenci i doktoranci. 

„Stypendium pod choinkę” jest przyznawane studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej zaangażowanym w promocję uczelni oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku. Kapituła będzie brała pod uwagę ocenę działalności popularyzatorskiej - także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.

Kandydatury mogą zgłaszać władze uczelni, dziekani wydziałów, a także samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci.

Jeśli bierzesz udział w konkursach naukowych, sportowych lub artystycznych, działasz w kole naukowym, uczestniczysz w różnorodnych projektach, a twoją pasją jest popularyzacja nauki - zachęcamy do udziału. 

Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje Biuro Komunikacji i Promocji (imprezy@pw.edu.pl) do 9 listopada br. włącznie. Do wiadomości należy dołączyć komplet plików, które są wymienione w regulaminie: prezentację multimedialną oraz załącznik nr 1.

Tegoroczne stypendia zostaną przyznane dzięki hojności wszystkich, którzy w 2019 r. wzięli udział w Kiermaszu Świątecznym PW.

Regulamin przyznawania „Stypendium pod choinkę 2021”