Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

W dniach 18-25 marca 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 17 marca 2020 r. oraz w dniach 26 marca - 10 kwietnia 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 20/2020 z dnia 24 marca 2020 r., wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zarządzenia Rektora PW, które określają zasady dotyczące pełnienia obowiązków pracowniczych na terenie Politechniki Warszawskiej, zgodnie z:

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie ogranicza obowiązki świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Warszawskiej na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w zakresie:

  • obsługi administracyjnej i finansowej;
  • obsługi specjalistycznej laboratoriów;
  • zapewnienia ochrony budynków i terenów PW;
  • zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Uczelni.

Pozostali pracownicy, w okresie 18 marca - 10 kwietnia 2020 r., nie świadczą pracy na terenie Uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zorganizują, w miarę możliwości, pracę zdalną dla wszystkich pracowników swojej jednostki.

Zarządzenie Rektora nr 19/2020 z dnia 17/03/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 18 do 25 marca 2020 r.
Zarządzenie Rektora nr 20/2020 z dnia 24/03/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Powiązany materiał:
Komunikat Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2