Biuletyn PW / Kalendarium / CPU PW

Inauguracja Centrum Projektowania Uniwersalnego PW

Konferencja uroczyście zainauguruje działalność Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Warszawskiej.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście przybliżą, jak działają podobne jednostki w innych miejscach, a pracownicy i studenci PW opowiedzą o swojej działalności na rzecz projektowania uniwersalnego, projektowania inkluzywnego i edukacji włączającej.

Program:

Część pierwsza

 • 10.00 – 10.20
  prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, Wydział Architektury, Centrum Projektowania Uniwersalnego PW – szanse, plany, wyzwania
  10.20 – 10.40
  Francesc Aragall, Design For All Foundation, Barcelona, Design for all around the world
 • 10.40 –11.00
  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Wydział Architektury, Projektowanie uniwersalne na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w teorii i praktyce
 • 11.00 – 11.20
  dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse
 • 11.20 – 11.40
  dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej – dotychczasowe doświadczenia i wyzwana na przyszłość
 • 11.40 – 12.00
  Kamil Kowalski, Fundacja Integracja, Rola badań w tworzeniu uniwersalnie dostępnych rozwiązań
 • 12.00 – 12.30
  dr. inż. Przemysław Duda, prof. PW, mgr Jolanta Jacent-Styczyńska, Kamil Wiśniewski, Wydział Fizyki, Szeroko pojęta dostępność w edukacji. Wybrane narzędzia do jej realizacji - audiodeskrypcja i transkrypcja

Przerwa

Część druga

 • 13.15 –13.30
  dr inż. Łukasz Skonieczny, dr inż. Jakub Koperwas, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Narzędzia wspomagające dostępność treści cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • 13.30 – 13.45
  Jerzy Jastrzębiec-Jankowski, Mikołaj Domagalski, Międzywydziałowe Koło Naukowe SMART CITY, Prezentacja aplikacji „Lift”
 • 13.45 – 14.00
  dr hab. inż. Dominik Sierociuk, Wydział Elektryczny, Zarys systemu nawigacyjnego dla PW ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 • 14.00 – 14.15
  dr inż. arch. Agnieszka Cieśla, mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska, Wydział Geodezji i Kartografii, Rozwiązania wspierające powstawanie inteligentnych, zdrowych i przyjaznych starzeniu się środowisk wypracowane w ramach projektu hands on shafe (smart healthy, age friendly environments)
 • 14.15 – 14.30
  dr inż. Michał Kowalik, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wykorzystanie druku 3D we wzmocnieniu samodzielności osób z niepełnosprawnościami
 • 14.30 –14.45
  dr hab. inż. Jarosław Seńko, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Projekty rozwiązań techniczny wpływające na zindywidualizowaną mobilności osób niepełnosprawnych
 • 14.45 – 15.00
  dr inż. Marta Skierniewska, Wydział Zarządzania, Edukacja włączająca studentów z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych
 • 15.00 – 15.15
  mgr inż. arch. Hanna Malik-Trocha, Wydział Architektury, Informacja o dostępności architektonicznej – pierwszy warunek do dostępności
 • 15.15 – 15.30
  mgr inż. arch. Michał Brutkowski, Wydział Architektury, Co robić, by istniejące budynki użyteczności publicznej były dostępne?
 • 15.30 – 15.45
  Magdalena Matysiak, Ewa Bichta, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW, Potrzeby użytkowników PW w zakresie oznakowania

Gdzie?Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW,
ul. Rektorska 4, Warszawa

FORUM PRACOWNIKÓW

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI