Biuletyn PW / Kalendarium / COP - warsztaty

Przyszła perspektywa UE 2021-2027 - warsztaty

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na warsztaty w ramach szkolenia „Przyszła perspektywa UE 2021-2027 szansą na rozwój uczelni”.

Warsztaty odbędą się 9 grudnia br. w godz. 12.00-14.30. Poprowadzą je pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Agenda:

  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) (dawny PO WER);
  • Programy EWT - Interreg 2021 - 2027;
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) (dawny PO IŚ);
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW);
  • Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) (dany RPO WM);
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) (dawny PO PC);
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) (dawny PO IR);
  • Dyskusja i konsultacje indywidualne.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie COP PW.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4 (sala 4.05)

FORUM PRACOWNIKÓW

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI