VI Kongres Młodych Matematyków Polskich

W dniach 15-18 września 2016 roku w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW zagości VI Kongres Młodych Matematyków Polskich. Towarzyszyć mu będzie II Dzień Popularyzacji Matematyki.

Jest to cykliczne spotkanie wybitnie uzdolnionych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, służące wymianie doświadczeń na temat matematyki i jej zastosowań na wielu płaszczyznach. Poprzednie Kongresy Młodych Matematyków Polskich odbyły się w Warszawie - 2004, Poznaniu - 2008, Krakowie - 2010, Gdańsku - 2012, Zielonej Górze - 2014.

Organizatorami tej wyjątkowej konferencji są Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy współudziale wszystkich 12 jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych. Uroczyste Otwarcie Kongresu zaplanowano na piątek 16 września 2016 roku o godzinie 10.00. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną nagrody laureatom XXXVIII Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki, którego organizatorami są Polskiego Towarzystwo Matematyczne oraz redakcja miesięcznika „Delta”.

Celem Kongresu jest umożliwienie uczniom wzięcia udziału w konferencji naukowej zorganizowanej specjalnie z myślą o nich oraz zachęcenie do rozwijania swojej pasji i umiejętności matematycznych poprzez umożliwienie wzajemnego kontaktu najzdolniejszym uczniom szkół z całej Polski, dla których matematyka stała się prawdziwą pasją.

W VI Kongresie Młodych Matematyków Polskich weźmie udział około 250 wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, pasjonatów matematyki oraz kilkudziesięciu nauczycieli z całej Polski. Uczestnicy zostali wybrani przez Kuratoria Oświaty i Komitet Organizacyjny Kongresu. Są wśród nich laureaci Olimpiady Matematycznej, laureaci matematycznego Konkursu Internetowego Politechniki Warszawskiej. W trakcie trwania Kongresu, jego uczestnicy wysłuchają wykładów plenarnych wygłoszonych przez wybitnych wykładowców, referatów przygotowanych przez uczestników. Tematyka tych wykładów obejmie między innymi rachunek prawdopodobieństwa, fraktale oraz związki matematyki z muzyką.

Ponadto uczestnicy Kongresu wezmą udział w specjalnie dla nich zorganizowanych pokazach podczas zwiedzania Centrum Nauki Kopernik oraz w przygotowanych przez przewodników turystycznych wycieczkach po Warszawie. Odwiedzą także wybrane muzea i obejrzą spektakl Teatru Politechniki Warszawskiej. Okazją do wzięcia udziału w rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych oraz do spotkań i rozmów ze studentami Politechniki Warszawskiej będą: Wieczór Gier Planszowych oraz Wieczór Gier i Konkursów Matematycznych i Logicznych. Wydarzenia te zorganizują studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

W tym roku wydarzenia części głównej Kongresu zostaną dodatkowo poprzedzone II Dniem Popularyzacji Matematyki, w którym wezmą udział zarówno uczestnicy Kongresu jak i uczniowie szkół warszawskich i okolicznych. Podczas zeszłorocznej edycji tego wydarzenia Politechnikę Warszawską odwiedziło ponad 1200 młodych ludzi. W czwartek 15 września 2016 roku, w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych będzie można wziąć udział w wykładach, warsztatach, pokazach, a także obejrzeć wystawy i filmy o tematyce matematycznej. Wydarzenie to skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem jest zainteresowanie młodych ludzi matematyką, pokazanie jej piękna oraz różnorodności zastosowań. Organizację Dnia Popularyzacji Matematyki wsparła finansowo fundacja mBanku. Tego dnia odbędzie się również finał Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki, podczas którego wyróżniający się uczniowie będą mieli możliwość prezentacji napisanych samodzielnie prac naukowych i swojej wiedzy matematycznej przed wybitnymi matematykami polskimi. Prace te oceni specjalnie powołane w tym celu jury. Najlepsze prace otrzymają nagrody i wyróżnienia.

VI Kongres Młodych Matematyków Polskich został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Patronat medialny sprawują Radio Dla Ciebie, TVP 3 Warszawa, TVP ABC, TV PW oraz portal internetowy polibuda.info. Organizację Kongresu wsparli: Rektor Politechniki Warszawskiej, Fundacja mBanku, Centrum Nauki Kopernik, Warszawska Organizacja Turystyczna, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie.

Więcej informacji, listę uczestników i program można znaleźć na stronie internetowej Kongresu.

Plakat_VI _KMMP

Plakat_II_DPM