Sympozjum One Belt,One Road: policy, economy and technology

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Politechnika Opolska zapraszają na I Międzynarodowe Sympozjum One Belt, One Road: policy, economy and technology.

Sympozjum, które odbędzie się z udziałem naukowców, polityków i przedsiębiorców, ma na celu wypracowanie strategii i rekomendacji praktycznych w zakresie zagadnień: transportowych i logistycznych oraz transferu wiedzy i produktów pomiędzy Chinami a Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Honorowy patronat nad Sympozjum objęli: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, KRASP, KRPUT, Wojewoda Opolski.

Gdzie i kiedy?

25 lutego 2016 r.,
godz. 10.00-16.30,
budynek „Łącznik” Politechniki Opolskiej,
ul. Mikołajczyka 16, Opole.

Szczegóły w załącznikach.