„Studenci zagraniczni w Polsce 2021” - konferencja online

O tym, jak rozwijać internacjonalizację podczas, ale także po pandemii będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, która odbędzie się 26-27 kwietnia 2021 r. online.

Po roku funkcjonowania w formule zdalnej, widać już wyłaniające się kontury post-covidowego kształtu internacjonalizacji: pogłębione partnerstwa naukowe, ale ze staranniej dobraną grupą partnerów; mniej podróżowania i bardziej regionalny ich zasięg, ale zarazem globalna dostępność wykładów.

Digitalizacja i e-learning zostały oczywistym „must-have” dla uczelni. Ale pojawiło się pytanie, jak zapewnić jakość kształcenia na odległość? Na ile doświadczenia mobilności wirtualnej i przejścia na e-marketing będą do przeniesienia na okres po pandemii?

Covid pokazał potrzebę elastycznego podejścia do różnych formatów mobilności i uznawania ich na potrzeby kształcenia. Ale nie jesteśmy pewni, jakie rozwiązania w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym będą najbardziej pomocne w dalszym rozwijaniu relacji międzynarodowych?

Inna kwestia: czy prawidłowo zredefiniowaliśmy rynki edukacyjne - czy umiemy pogodzić globalny zasięg procesu dydaktycznego z nieuchronnymi, przez kilka lat przynajmniej, ograniczeniami geograficznymi w fizycznym przemieszczaniu się studentów? Czy regionalizacja internacjonalizacja nie zdeformuje jej charakteru? Pytań jest wiele.

I kluczowe z nich: jak prowadzić nasze polskie sprawy w tej sytuacji? Będą o tym dyskutować uczestnicy XV już konferencji z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce”.

Konferencja organizowana jest wspólnie - w ramach programu „Study in Poland” - przez KRASP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Obecni będą członkowie kierownictwa MNiSW, rektorzy, dyrektorzy centralnych instytucji szkolnictwa wyższego, wybitni przedstawiciele świata akademickiego i eksperci internacjonalizacji.

Tradycyjnie, po zakończeniu pierwszego dnia obrad, odbędzie się po raz jedenasty Gala Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2021. A po raz czwarty wręczone zostaną Nagrody Środowiskowe „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”. Uhonorują one osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Rejestracja na konferencję i szczegółowy program dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”