Spotkanie Otwartych Umysłów

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania Otwartych Umysłów”, które odbędzie się 28 lutego 2019 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Początek o godz. 16.15.

Tematami przewodnimi III spotkania w ramach cyklu będą:

  • ŻYCIE - wyższe i niższe formy inteligencji;
  • POWSTAWANIE ŻYCIA - warunki konieczne;
  • SYMULACJA ŻYCIA - procesy ewolucyjne

Spotkanie, które odbędzie się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (ul. Koszykowa 75), w sali 103, poprowadzą: Hassan Babiker, Andrzej Dragan, Jan Fronk, Stanisław Janeczko.

„Spotkania Otwartych Umysłów” skierowane są do studentów Politechniki Warszawskiej i mają na celu poszerzanie horyzontów naukowo-poznawczych młodych ludzi, znajdujących się w świecie nauki. Celem spotkań jest zwrócenie uwagi na wartość ponadstandardowego wymiaru kształcenia, rozwijanie aspektów twórczych oraz myślenia i dyskursu krytycznego wśród uczestników.

Wydarzenie ma charakter otwarty.

Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych PW