Spotkanie KRASP z przedstawicielami Niemiec i Ukrainy

15 grudnia 2014 r. w Warszawie odbędzie spotkanie przybliżające strategię trójstronnej współpracy akademickiej. Przedstawiciele uczelni z Niemiec i Ukrainy podpiszą umowę w zakresie rozwoju wzajemnych relacji.

Spotkanie organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Niemiecką Konferencję Rektorów (HRK), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Obecni na nim będą przedstawiciele Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine URHEIU) oraz Ambasady Niemiec i Ukrainy w Polsce. Udział w spotkaniu zapowiedzieli członkowie Prezydiów oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów: prof. Wiesław Banyś (KRASP), Rektor UŚ, prof. Horst Hippler (HRK) oraz prof. Leonid Huberski (URHEIU).

Inicjatywa ma na celu omówienie instytucjonalnych strategii współpracy akademickiej, najlepszych praktyk w tym zakresie, wspólnych projektów badawczych, możliwości ich finansowania oraz wskazania istniejących mechanizmów europejskich, polskich i niemieckich możliwych do wykorzystania w tych celach. Podczas spotkania nastąpi oficjalne podpisanie umowy o współpracy między Niemiecką Konferencją Rektorów ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wezmą również m.in. przedstawiciele: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wspólne początki i priorytety

W maju 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim nastąpiło uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, zrzeszającego 125 Rektorów uczelni ukraińskich. Głównym celem porozumień było m.in. doprowadzenie do zwiększenia mobilności akademickiej, wymiany studenckiej i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz lepsze wykorzystanie osiągnięć uczonych obu krajów dla rozwoju nauki w Polsce i na Ukrainie.

Jednym z priorytetów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej 107 rektorów akademickich uczelni publicznych i niepublicznych, jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. W szkolnictwie wyższym umiędzynarodowienie postępuje dużo szybciej niż w nauce. W 2013 roku w październiku, przy ogromnym wsparciu Ambasady RP w Brazylii, KRASP już podpisał z CNPq (Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego) duże porozumienie w ramach brazylijskiego programu „Nauka bez Granic”, dotyczące wymiany studentów i doktorantów, a także ramową umowę o współpracy ze swoim odpowiednikiem w Brazylii – CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, która zrzesza 152 Rektorów uczelni brazylijskich).

W polskich uczelniach studiuje już 35.983 obcokrajowców, z tego prawie połowa to Ukraińcy. W roku akademickim 2013/14 w Polsce uczyło się 35.983 studentów zagranicznych ze 149 krajów, czyli o 6811 więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 23). Według najnowszych danych udostępnionych przez GUS, najwięcej studentów zagranicznych przyjechało na polskie uczelnie z Ukrainy (15.123). Ukraińcy stanowią już 42% ogółu studentów zagranicznych w Polsce.

Kiedy i gdzie?

Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (rektorat UW), I piętro, Sala Złota o godzinie 11:00.

Źródło: KRASP
Na zdjęciu: nadanie godności Doktora Honoris Causa prof. Mikhailovi Zgurovskiemu, Rektorowi Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu Technicznego