Sesje naukowo-techniczne z okazji 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii

W czerwcu br. z okazji 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii odbędą się dwie sesje naukowo-techniczne, podczas których przedstawione zostaną dokonania naukowe, badawcze i eksperckie jednostek organizacyjnych i zespołów projektowych.

W trakcie dwóch czerwcowych spotkań przedstawiciele jednostek wydziału omówią najważniejsze badania naukowe, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. Zaprezentowane zostaną aktualnie realizowane projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, takie jak: GeoMetre, Hands-on SHAFE, MARS IDUB, COST PuVaCa czy też przedsięwzięcia w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Nie zabraknie nowoczesnego sprzętu pomiarowo-kontrolnego i unikalnego oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności zespołów badawczo-rozwojowych: Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych (CENAGIS), Laboratorium Testowania Aplikacji Nawigacyjnych oraz Systemów Lokalizacyjnych, Zespole UAV Geolab, Zespole Inwentaryzacji, Modelowania i Ocen Stanu Obiektów Inżynierskich, Zespole Monitorowania Przemieszczeń i Analiz Deformacji oraz w Zespole Precyzyjnego Pozycjonowania GNSS oraz Modelowania Pola Grawitacyjnego.

Podczas spotkań będzie można nie tylko wysłuchać wystąpień, ale także zadać pytania za pośrednictwem systemu konferencyjnego.

Ramowy plan sesji naukowo-technicznych:

16 czerwca, godz. 10.00-13.00
• Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej;
• Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych;
• Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej;

23 czerwca, godz. 10.00-13.00
• Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauko o Środowisku Przyrodniczym;
• Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
• Zakład Kartografii.

Bieżące informacje o sesjach naukowo-technicznych, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne będą TUTAJ>>

Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii PW