Seminarium popularnonaukowe BG PW pt. „Para zbliża odległości”

W dniu Święta Kolejarza 25 listopada 2015 r. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zaprasza na seminarium popularnonaukowe pt. „Para zbliża odległości”, organizowane w ramach wystawy Anety Majak i Andrzeja Paszke pod tym samym tytułem. 

Poniżej przedstawiamy program spotkania.

Część I. „Wiedenka” dla początkujących, od godz. 10.30

  • Andrzej Paszke „Para zbliża odległości” - od planszy do planszy z autorem wystawy
  • Marek Moczulski „Pionier kolejnictwa polskiego” - o inżynierze Stanisławie Wysockim niezbędne minimum
  • Maria Balicka „Na plancie i na stacji” - słowo o kolejarzu Władysławie Stanisławie Reymoncie
  • Aleksander Drzewiecki „Aleksander Wasiutyński – twórca koncepcji przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.”
  • Zbigniew Tucholski „Parowozy profesora Xiężopolskiego”

Część II. „Wiedenka” à la carte, od godz. 17.00

  • Andrzej Paszke „Wiedenka rusza” - refleksja jubileuszowa
  • Marek Moczulski „Inżynier Wysocki w Warszawie”
  • Maria Balicka „Nie tylko chłopi” - kolej w twórczości Władysława Stanisława Reymonta
  • Zbigniew Tucholski „Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw.” Promocja książki.

Maria Balicka, emerytowana nauczycielka języka polskiego. Całe życie zawodowe pracowała w szkolnictwie kolejowym (Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP Warszawa Wschodnia, Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”). Honorowy obywatel miasta Kobyłka. Autorka wielu publikacji i książek związanych z tym miastem. Współautorka książki „Władysław Stanisław Reymont 1867-1925, pomocnik dozorcy plantowego, laureat literackiego Nobla”. Uczestniczka kwest zaduszkowych organizowanych przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami (przy grobie Reymonta).

Aleksander Drzewiecki dr inż., dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach; absolwent studiów doktoranckich na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej; absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej; maszynista pojazdów trakcyjnych; rewident taboru kolejowego oraz biegły sądowy z zakresu transportu szynowego - od najmłodszych lat miłośnik kolei.

Marek Moczulski, absolwent Politechniki Warszawskiej (1976). Pracownik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wieloletni współpracownik „Młodego Technika”, „Poznaj Swój Kraj” oraz nadal „Świata Kolei” i „Zwrotnicy”. Redaktor naczelny : „PKP Kurier” (2001-2002); „Nowe Sygnały” (2003); „Wąskie Tory” (2007-2008). Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei (1987). Pomysłodawca i współorganizator wielu kolejowych imprez turystycznych (m.in. wyścigi drezyn w Ełku, „Koziołek Matołek szuka Pacanowa” w Sochaczewie, 50-lecie linii Skierniewice-Łuków, spacery po Warszawie „Oddech „wiedenki”) oraz organizator corocznych spotkań na Starych Powązkach przy grobie projektanta i głównego inżyniera budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Stanisława Wysockiego. Przewodnik PTTK w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (1989-2001). Współautor wielu publikacji m.in.: „Na wąskotorowym szlaku Mazowsza i Mazur”; „Ciuchcią przez Polskę”; „Wł. St. Reymont 1867-1925, pomocnik dozorcy plantowego, laureat literackiego Nobla”; „Kalety - Podzamcze 1926-2006”; „Stacya Stare Powązki”; „Stanisław Wysocki - pionier kolejnictwa polskiego”; „Józef Nowkuński - budowniczy linii kolejowych”.

Zbigniew Tucholski, historyk techniki i kolejnictwa, zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią kolei w ujęciu technicznym, gospodarczym i militarnym. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, w tym pracy „Polskie Koleje Państwowe jako środek transportu wojsk Układu Warszawskiego. Technika w służbie doktryny”. Przez kilka lat wykładowca w Katedrze Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej, obecnie adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN. Prowadzi prace w zakresie ochrony i inwentaryzacji zabytków techniki oraz obiektów architektury kolejowej

Gdzie?

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
Plac Politechniki 1, Gmach Główny, I piętro, sala 162 C

Powiązany artykuł:
Wystawa BG PW „Para zbliża odległości”

Źródło: BG PW
Zdjęcie: BPW (wystawa w BG PW)