Seminarium Instytutu Pojazdów PW

W dniu 23 maja 2014 roku na Wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej odbędzie się VII Sympozjum "Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów". Jego organizatorem jest Instytut Pojazdów PW. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą "Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939". Honorowy patronat nad sympozjum objęli prof. dr hab. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, gen. bryg. Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Sympozjum poświęcone jest historii rozwoju konstrukcji pojazdów i przybliża techniki rekonstrukcji obiektów mających znaczenie historyczne. Jak co roku jest ono również okazją do spotkania specjalistów, sympatyków starej motoryzacji oraz osób zainteresowanych osiągnięciami dawnej myśli inżynierskiej.

Tradycyjną częścią sympozjum jest wystawa i prezentacja pojazdów historycznych. W tym roku niezwykle ważne miejsce zarezerwowano obiektom związanym z walkami Żołnierza Polskiego w 1939 r.

Sympozjum rozpocznie sesja plenarna (godz.10.00), podczas której zostaną wygłoszone zaproszone referaty. Po niej nastąpi część posterowa, na której uczestnicy sympozjum zaprezentują swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów oraz wiedzę dotyczącą rekonstrukcji i konserwacji.

Wydarzenie zakończy część ekspozycyjna (od godz. 13.00) na parkingu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, gdzie będą prezentowane pojazdy historyczne. Podobnie jak w latach, ubiegłych organizatorzy spodziewają się rzadkich i interesujących eksponatów.

Więcej informacji na temat VII Sympozjum "Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów" można znaleźć TUTAJ.

Fotorelacja TUTAJ

Źródło: Instytut Pojazdów PW