Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

W ramach Seminarium odbędą się następujące wykłady:

  • 03.03.2015 „Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu” dr inż. Wojciech Wróbel, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska;
  • 17.03.2015 „Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inżynierskiego i biznesowego” Dyr. Andrzej Frydecki, Customer Solution Manager SAP Polska Sp. z o.o.; 
  • 31.03.2015 „Potencjał współpracy ICM z Politechniką Warszawską” prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Uniwersytet Warszawski;
  • 14.04.2015 „Internet produkcyjno-logistyczny - budowa sieci semantycznej z zastosowaniem inżynierii ontologii i mereotopologii czasoprzestrzennej - podejście eScop” dr inż. Stanisław Strzelczak, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska;
  • 28.04.2015 „Przełom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja, optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury” - kontynuacja dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. PW, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska;
  • 12.05.2015 „Modelowanie wieloskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich” dr inż. Tomasz Wejrzanowski Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska;
  • 26.05.2015 „Modele ilościowe i jakościowe w diagnostyce procesów przemysłowych” prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska.

Gdzie?
Sala 213 GG PW w godzinach 16:15-17:30.