Październikowy Klub Informatyka. Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Na spotkaniu 4 października 2016 r. obecni będą eksperci zajmujący się tematyką cyberbezpieczeństwa zarówno pod kątem zagadnień technicznych, jak i budowania metodyki na potrzeby zarządzania infrastrukturą tego obszaru.

Październikowy Klub Informatyka współorganizowany przez Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW, poświęcony będzie zagadnieniom cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej (IK), czyli tej części infrastruktury naszego kraju, która ma zapewnić utrzymanie niezbędnych funkcji publicznych.

Składowe infrastruktury krytycznej to jedenaście systemów wyspecyfikowanych przez Ustawę o zarządzaniu kryzysowym, w tym np. system energetyczny, system produkcji i dystrybucji paliw, ale również ochrona zdrowia czy działalność służb bezpieczeństwa. Ustawa nakłada obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych systemów adresując go do wszelkich podmiotów, także czysto komercyjnych, będących operatorami tej infrastruktury.

Spotkanie będzie miało formę panelu dyskusyjnego.

Prowadzący panel

 • dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. nadzw. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania, Politechnika Warszawska; Kierownik Projektu „Metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”

Uczestnicy panelu

 • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski,  prof. nzw., Zakład Cyberbezpieczeństwa, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej,
 • dr Aleksander Poniewierski, Partner w Dziale Doradztwa Informatycznego, Ernst & Young,
 • Michał Grzybowski, Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń,
 • Tomasz Kibil, Dyrektor w Dziale Doradztwa Informatycznego, Ernst & Young.

Dyskusja dotyczyć będzie następujących kwestii:

 • Jak zmienia się pojmowanie bezpieczeństwa publicznego? (Od bezpieczeństwa dosłownego do ochrony komfortu życia);
 • Jak infrastruktura krytyczna jest zarządzana w Polsce?
 • W jakim stopniu jest uzależniona od rozwiązań teleinformatycznych?
 • Czy zapewnione jest odpowiednie bezpieczeństwo fizyczne?
 • Jakie zagrożenia dla infrastruktury krytycznej „czyhają” w cyberprzestrzeni?
 • Jak można zapobiegać tym zagrożeniom i jak szacować ryzyko?
 • Zabezpieczenia techniczne a zabezpieczenia organizacyjne.
 • Czy wśród rządzących (za równo na poziomie centralnym jak i lokalnym) jest wystarczająca świadomość zagrożeń dotyczących infrastruktury krytycznej?

 Organizatorzy

 • Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 • Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
 • Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Sekcja Bezpieczeństwa Informacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Polski Oddział IEEE Computer Society

Miejsce

Klub Informatyka odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, sala 4.01.

Czas

4 października 2016 r. od godz. 18:00. Rozpoczęcie panelu przewidziane jest o godzinie 18:30.

Wstęp na spotkanie jest wolny, jednak ze względów logistycznych organizatorzy proszą o potwierdzenie chęci uczestnictwa pod adresem mailowym: omaz(at)poczta.pl.