Patriotyzm i niepodległość - dar czy wyzwania

7 czerwca br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się wykład prof. Jana Żaryna, senatora RP pt. „Patriotyzm i niepodległość - dar czy wyzwania”. Oprawę muzyczną zapewni orkiestra pod dyrekcją o. Ireneusza Wybraniaka.

Na spotkanie zaprasza Rektor Politechniki Warszawskiej, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PW oraz Archikonfraternia Literacka. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Profesor dr hab. Jan Żaryn, Senator Rzeczypospolitej (IX kadencji), profesor nauk humanistycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, polski historyk, zaangażowany w życie społeczne i polityczne. Wielokrotnie odznaczony i nagradzany za zasługi i osiągnięcia w upamiętnianiu prawdy z najnowszej historii Polski.

Autor oraz współautor licznych publikacji, między innymi:

- „Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesnych” (współautor  z Alicją Dybkowską i Małgorzatą Żaryn), 1995 rok,

- „Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku”, 2013 rok,

- „Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944 - 1989)”, 2003 rok.

Profesor jest również współautorem wielu wykładów oraz wystąpień poświęconych patriotyzmowi, roli kościoła katolickiego w życiu narodu, historii obozu narodowego czy dziejów emigracji politycznej po 1945 roku.

Źródło: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PW