Obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Spotkanie przedstawicieli szkół wyższych odbędzie się w związku rozpoczynającymi się 2 czerwca 2016 roku w Warszawie trzydniowymi obradami Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Do Warszawy przyjedzie ponad stu nowo wybranych oraz aktualnie sprawujących funkcję rektorów z całej Polski  i wielu gości reprezentujących świat nauki. Uczestników zjazdu gościć będą dwie warszawskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska.

Obradom KRASP przewodniczyć będzie prof. Wiesław Banyś przewodniczący KRASP, a gospodarzami spotkania będą rektorzy: Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys oraz Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt. W porządku obrad przewidziano wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina. W posiedzeniach udział wezmą przedstawiciele władz państwowych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz partnerzy KRASP między innymi: prof. Kazimierz Wiatr - przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Rafał Grupiński - przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. Jerzy Woźnicki - przewodniczący Rady Głównej Nauki i szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Duszyński - prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Krzysztof Diks - przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Antoni Tajduś - przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, prof. Zbigniew Błocki - dyrektor Narodowego Centrum Nauki, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP.

Głównymi tematami posiedzeń będą aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz podsumowanie mijającej kadencji 2012-2016. Podczas obrad omówione zostaną między innymi działania KRASP na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w budżecie państwa na rok 2017 oraz zwiększenie umiędzynarodowienia, a także tematy dotyczące otwartej nauki, otwartego dostępu, biblioteki wirtualnej, jedynego tego typu przedsięwzięcia w Europie i planów poszerzenia jej o kolejne unikatowe funkcjonalności (jak na przykład big data),cytowalności oraz widzialności na świecie polskiej nauki.

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego ma charakter sprawozdawczo-wyborczy - 4 czerwca zostaną wybrane nowe władze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na lata 2016–2020.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza ona 107 uczelni akademickich, ponadto 46 uczelni zawodowych ma status członków stowarzyszonych KRASP. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w naszym kraju oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.