O tym, co można otrzymać z przecięcia stożka i płaszczyzny w ramach MiNI Akademii Matematyki

W sobotę 27 października br. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów nauczycieli i pasjonatów matematyki na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki. Wykład „Co otrzymamy z przecięcia stożka i płaszczyznypoprowadzi Michał Zwierzyński.

Zajęcia poświęcone będą krzywym stożkowym, które znane są już od Starożytności. Są to takie krzywe, które powstają z przecięcia się powierzchni stożka oraz płaszczyzny - parabola, hiperbola oraz elipsa. Podczas zajęć będzie można poznać ich interesujące własności, które wykorzystywane są nie tylko w szeroko pojętej matematyce (na przykład w problemie trysekcji kąta), ale również w medycynie, astronomii oraz radionawigacji.

Po wykładzie, około godziny 15.15, odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się za zadaniami związanymi z tematyką omawianą na wykładzie. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w kilku grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym uczestników oraz pod względem trudności omawianych problemów i potrwają 90 minut.

Tuż przed wykładem, o godzinie 13.00, w sali 218, rozegrany zostanie Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematykiw roku szkolnym 2018/19. Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej na poprzednich zajęciach (6 października 2018, dr Agnieszka Zimnicka, W krainie średnich). Liga MiNI Akademii Matematyki jest serią konkursów ligowych, w których uzyskany przez uczestnika wynik zależy od poprawności odpowiedzi oraz czasu, a uzyskane w poszczególnych konkursach wyniki sumują się. W ramach tegorocznej Ligi zaplanowano rozegranie 6 konkursów, każdy będzie związany tematycznie z poprzednimi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Najlepsi w każdym konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów oraz uzyskają automatyczne promocje do wyższych etapów w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka.

MiNI Akademia Matematyki jest pomyślana jako cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych. Każde zajęcia  składają się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, podczas których uczniowie mają możliwość zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu. Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy a zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zajęcia od 8 lat odbywają się w wybrane soboty w godzinach popołudniowych na Politechnice Warszawskiej. W bieżącym roku kalendarzowym zaplanowano jeszcze dwa takie spotkania:

  • 17 listopada 2018 wykład „Oswojenie przypadku”, prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski,
  • 8 grudnia 2018 wykład „I tak w kółko” poprowadzi mgr Anna Zalewska.

Wszystkie zajęcia MiNI Akademii Matematyki odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75. Szczegółowy program zajęć MiNI Akademii Matematyki oraz materiały z poprzednich zajęć można znaleźć na stronie: http://www.akademia.mini.pw.edu.pl/.

Źródło: MiNI PW