O efektach polityki spójności, czyli Smart City Innovation Ecosystems Festival

Warsztaty dla młodzieży, hackathon dla studentów, doktorantów i startupów oraz konferencja - to wydarzenia, które odbędą się w ramach festiwalu „The Smart City Innovation Ecosystems Festival” (maj-czerwiec 2021 r.). Jego celem jest zaprezentowanie obywatelom efektów polityki spójności.

„The Smart City Innovation Ecosystems Festival - promoting a role of Cohesion policy support to the development of innovation ecosystems in the EU” to inicjatywa mająca na celu zaprezentowanie obywatelom efektów polityki spójności w zakresie wspierania rozwoju miejskich ekosystemów innowacji, tworzenia innowacji oraz wspierania procesów cyfryzacji Polski. Organizatorem festiwalu jest Politechnika Warszawska - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Festiwal obejmie:

  • warsztaty dla młodzieży szkół klas VII/VIII szkoły podstawowej oraz klas I/II szkół średnich;
  • hackathon dla studentów, doktorantów i środowiska startupów;
  • konferencję dla szerokiego grona interesariuszy.

Warsztaty szkolne dla uczniów będą miały na celu przybliżenie młodym Polakom zasad działania polityki spójności i pokazanie w formie edukacyjnej możliwości infrastruktury badawczej CEZAMAT-u powstałej przy jej współfinansowaniu. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne dodatkowe atrakcje.

Dwudniowy hackathon jest skierowany do studentów, doktorantów oraz środowisk startupowych i ma stworzyć przestrzeń na koncepcyjną pracę nad stworzeniem rozwiązań związanych z wyzwaniami istotnymi dla celów polityki spójności.

Tematyka dwudniowej konferencji skoncentruje się na roli miejskich ekosystemów innowacji w kontekście wyzwań przed jakimi stoi Unia Europejska. Konferencja jest otwarta dla wszystkich.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Festiwal został objęty patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Więcej szczegółów wkrótce!

Źródło: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW