Narodowy Kongres Nauki o Ustawie 2.0

19-20 września 2017 roku w krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbędzie się Narodowy Kongres Nauki. Podczas Kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

19 września br. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0. Przez dwa dni obrad projekt ten będzie dyskutowany przez półtora tysiąca osób związanych z nauką. Ustawa 2.0 obejmie całość problematyki, którą dziś regulują cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o zasadach finansowania nauki i ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich. Podczas kongresu odbędą się również  debaty o stanie polskiej nauki i perspektywach na przyszłość.

Formularz rejestracyjny i program ramowy

Kongres będzie zwieńczeniem serii dziewięciu konferencji programowych NKN, organizowanych od października 2016 roku. Podsumuje także wiele innych debat oraz konsultacji przeprowadzanych z przedstawicielami nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt ustawy wspólnie z ekspertami ministerstwa opracowywali przedstawiciele świata nauki, a w  konsultacjach uczestniczyły tysiące badaczy, wykładowców, doktorantów, studentów i pracowników administracji polskich uczelni i instytutów badawczych.

Wrześniowy Kongres wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizować będzie Krakowskie Środowisko Akademickie.

Zdjęcie: W. Wandzel, KBF