Multimedia - technology, design, management w Politechnice Warszawskiej

W dniach 29-30 października 2014 r. w Politechnice Warszawskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja Multimedia – technology, design, management in conjunction with 5th International IP Management Forum.

Wiosną 2014, w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni” z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Politechnika Warszawska otrzymała dotację na opracowanie programu interdyscyplinarnych studiów drugiego stopnia w języku angielskim International Master’s Degree in multiMedia – technology, design, management.

Studia te mają za zadanie upowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie technologii multimedialnych, zarówno gospodarki (przemysł, usługi, edukacja, zdrowie) jak i sektorów kreatywnych (film, telewizja, Internet, gry komputerowe). Dzięki takiemu podejściu do zagadnień medialnych, osoby, kończące studia będą mogły sprawnie współpracować ze specjalistami reprezentującymi różnorodne dyscypliny wiedzy i umiejętności.

Konferencja Multimedia – technology, design, management in conjunction with 5th International IP Management Forum jest elementem realizacji programu i podsumowuje dotychczasowe działania w tym zakresie.

Podczas dwudniowego spotkania w Politechnice Warszawskiej zaprezentowane zostaną światowe i polskie osiągnięcia, nadchodzące trendy, oferowane możliwości, wyzwania i zagrożenia w dziedzinie szeroko pojmowanych multimediów. Norweskie osiągnięcia z tej dziedziny przedstawią eksperci z NTNU w Trondheim.

Politechnikę Warszawską reprezentować będą:

  • prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW,
  • prof. Piotr Bogorodzki,
  • prof. Józef Modelski,
  • prof. Władysław Skarbek,
  • prof. Jan Żera.

Pełen program konferencji dostępny jest TUTAJ

Miejsce obrad:

  • 29 października 2014 r. w Audytorium Centralnym WEiTI,
  • 30 października 2014 r. w Sali Senatu PW.

Językiem wykładowym wszystkich spotkań będzie język angielski.

Wstęp wolny.

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich. Zespół projektowy składa się z pracowników pięciu jednostek: Politechniki Warszawskiej, dwóch uczelni artystycznych – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim i IP Management Poland.  

Opracowano na podstawie informacji Instytutu Radioelektroniki PW