Multimedia i dydaktyka. Konferencja WEiTI PW

W dniach 16-17 listopada 2015 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbędzie się konferencja MTDM 2015 multiMedia: technology, design, management prezentująca interdyscyplinarny program nauczania realizowany przez międzyuczelniany zespół wykładowców.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu International Master’s Degree in multiMedia - technology, design, management. Projekt realizuje zespół pracowników z uczelni polskich i norweskich: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych oraz NTNU Trondheim.

Celem konferencji jest prezentacja interdyscyplinarnego programu nauczania w języku angielskim, powstającego w ramach projektu oraz promocja nowego programu studiów. Organizatorzy zaprosili również grupę doświadczonych naukowców, reprezentujących wiedzę i umiejętności w różnych aspektach multimediów, aby przedstawili swoje osiągnięcia i nadchodzące trendy.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Dla uczestników przewidziano materiały pokonferencyjne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Niezbędne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie:
http://imdm.ire.pw.edu.pl/Events/MTDM-2015.

PROGRAM KONFERENCJI

Źródło: Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW