Kreatywny Semestr Projektowy PW - innowacje w kształceniu

4 lutego br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbędzie się spotkanie podsumowujące interdyscyplinarny przedmiot - Kreatywny Semestr Projektowy (KSP) zaaranżowany w ramach projektu Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX).

Podczas spotkania siedem interdyscyplinarnych grup studenckich zaprezentuje osiągnięcia i rozwiązania projektów zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy: Energia dla oświaty; Jak szybko znaleźć miejsce parkingowe w systemie SPPN; Korki uliczne; Pamiętaj o tabletce; Helisa - biznes, nauka, samorząd. Czy taki dialog jest w ogóle możliwy?; Dlaczego naukowcy nie są milionerami? oraz Rowerowe szaleństwo! Tematy zostały opracowane w najmniejszym szczególe, studentom udało się zbudować zespoły i wykorzystać szereg narzędzi do pracy, ale przede wszystkim rozwiązać realne problemy.

Kreatywny Semestr Projektowy dzięki praktycznym zajęciom, pozwolił studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców – umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, ale jednocześnie wiedzy merytorycznej i umiejętności analitycznych.

W metodyce PBL studenci pracują w 6-9 osobowych zespołach i uczą się rozwiązując rzeczywisty problem. Nad każdym zespołem czuwa opiekun - tzw. facylitator, który prowadzi studentów przez proces rozwiązywania zadania.

Projekt prowadzony przez zespół INFOX stanowi całkowicie nowe podejście do nauczania i rozwoju kompetencji w polskich uczelniach. Zespół złożony z przedstawicieli różnych jednostek Politechniki Warszawskiej opracował założenia programowe oraz cele, do których zaliczono:

  • opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych form kształcenia na wybranych wydziałach,
  • merytoryczne wsparcie osób przygotowujących wnioski grantowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia,
  • przygotowanie projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenia w PW innowacyjnych form kształcenia,
  • przygotowanie zasad realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć ze studentami.

Zajęcia i projekty prowadzone były z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning, czyli nauczania opartego na rozwiązywaniu problemu) oraz DT (Design Thinking).

Miejsce spotkania:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, Warszawa.

Godz. 16:15

Podobny materiał:
Politechnika Warszawska innowacyjna także w kształceniu