Konferencja „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki”

W dniach 19-20 listopada br. odbędzie się konferencja naukowa Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki. Wydarzenie organizowane przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz Szkołę Biznesu PW stanowi część obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji PW.

Wśród uczestników konferencji znajdują się ludzie nauki cieszący się światowym autorytetem m.in. prof. Andrzej Strójwąs, specjalista w dziedzinie diagnostyki uszkodzeń w układach scalonych, prof. Grzegorz Rozenberg, wybitny ekspert w dziedzinie informatyki teoretycznej oraz ks. prof. Michał Heller, filozof, teolog, fizyk kosmolog. Świat biznesu będzie reprezentowany przez członków zarządów największych firm w Polsce, którzy wezmą udział w panelu dyskusyjnym na temat innowacji oraz rozwoju. Podczas konferencji eksperci rynku pracy będą rozmawiać o kompetencjach  i  kwalifikacjach potrzebnych w gospodarce przyszłości.

Program wydarzenia uzupełnia specjalna sesja „Współpraca nauki z gospodarką” poświęcona m.in. wspólnym projektom polskich uczelni i przedsiębiorstw w różnych obszarach np. elektrotechniki i energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej, a także zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn i inżynierii materiałowej. Podczas spotkania będzie również mowa o długoletniej współpracy Politechniki Warszawskiej z firmą Siemens, w ramach której od 20 lat firma ta funduje nagrodę dla polskich naukowców. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych projektów jest możliwość ich praktycznego zastosowania biznesowego.

- Politechnika Warszawska od blisko 190 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, co z natury rzeczy ma nieustanny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Środowisko naukowe i biznesu od lat ściśle współpracują ze sobą na rzecz innowacji oraz rozwijają wspólne projekty w różnych sferach gospodarki. 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej jest doskonałą okazją, aby te związki podkreślić i porozmawiać o roli nauki, a zwłaszcza techniki, w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. - mówi prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, współorganizator konferencji.

Miejscem konferencji będzie Aula Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, a sesja równoległa „Współpraca nauki z gospodarką” w pierwszym dniu konferencji odbędzie się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, która mieści się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona do 150 osób. Szczegóły dotyczące programu konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.konferencja100lecie.pl

Powiązany materiał:
100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej