Konferencja KKRiT 2014

Czternasta edycja Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2014 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 

Konferencja jest już stałym miejscem prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji. Organizatorzy z radością powitają nowych uczestników, szczególnie młodych pracowników firm telekomunikacyjnych, doktorantów, studentów. Udział w konferencji zapowiedziało wielu wybitnych specjalistów ze świata nauki, techniki, gospodarki i administracji państwowej.

Głównym organizatorem KKRRiT 2014 jest Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, a patronami są: Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Fundacja Politechniki Warszawskiej.

Cele konferencji:
• prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych oraz tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i w technikach multimedialnych,
• przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie,
• integracja środowisk – pogłębienie więzi między środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym a operatorami sieci telekomunikacyjnych, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz jednostkami administracji łączności.

Przewidywane tematy wiodące KKRRiT 2014:
• Radio kognitywne
• Telewizja hybrydowa
• Systemy radiokomunikacyjne w inteligentnym transporcie
• Sieci radiowe dla Internetu przyszłości

Ważne terminy:

• do 5 marca 2014 r. organizatorzy czekają na nadsyłane referaty
• do 12 kwietnia 2014 r. organizatorzy poinformują o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Programowego
• do 29 kwietnia 2014 r. organizatorzy oczekują na końcowe wersje referatów (uwzględniające uwagi recenzentów)

Wydarzenie to odbędzie się pod honorowym patronatem: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Jana Dworaka, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Magdaleny Gaj oraz JM Rektora Politechniki Warszawskiej - prof. Jana Szmidta.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć TUTAJ.