II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój

W listopadzie 2015 r. odbędzie się ogólnokrajowa konferencja prezentująca tematykę prac badawczych i przeglądowych Młodych Naukowców. Spotkania zaplanowano w trzech lokalizacjach: w Poznaniu (23.11), Wrocławiu (25.11) i Lublinie (27.11).

Konferencja ma na celu m.in.:

  • prezentację prac badawczych i przeglądowych Młodych Naukowców;
  • wygłoszenie referatu lub prezentację posteru;
  • publikację dwóch artykułów oraz streszczenia wystąpienia (formy książkowe z nadanymi numerami ISBN);
  • integrację środowiska i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń;
  • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracę z innymi jednostkami naukowymi.

Podejmowana tematyka obejmie w szczególności nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, humanistyczne i społeczne.

Konferencja skierowana jest do:

  • doktorantów, zarówno posiadających jak i nie posiadających otwartego przewodu doktorskiego;
  • młodych naukowców z tytułem doktora w wieku do 35 roku życia (Early Stage Researchers);
  • magistrantów chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Wszelkie informacje niezbędne do podjęcia uczestnictwa w w/w konferencji zamieszczamy poniżej w załączniku.

Strona organizatora: www.mlodzinaukowcy.com