European Conference on Power Electronics and Applications 2017

W dniach 11-14 września 2017 r., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe), której współorganizatorem jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. 

W dynamicznie rozwijającej się dziedzinie energoelektroniki i napędów elektrycznych jest to jedna z trzech największych i najbardziej prestiżowych konferencji w świecie, z pewnością największe europejskie spotkanie naukowców i profesjonalistów z tego obszaru ze średnią liczbą uczestników przekraczającą 800.

Wydarzenie to po raz pierwszy odbywa się w byłych krajach tzw. „bloku wschodniego” a Politechnika Warszawska dołącza do grona 11 europejskich uczelni pełniących rolę gospodarza i współorganizatora. Jest to wyraz uznania dla roli, jaką odgrywają obecnie w tych obszarach techniki polska nauka i  przemysł, w dużej mierze wywodzący się z naszej uczelni.

Liczba wystąpień konferencyjnych sięga pół tysiąca, przy czym zakres poruszanych zagadnień jest bardzo szeroki: od półprzewodnikowych przyrządów mocy, poprzez topologie przekształtników energoelektronicznych i ich metody sterowania. Dyskutowane będą  także zastosowania urządzeń energoelektronicznych w takich dziedzinach jak elektromobilność, odnawialne źródła energii, sieci elektroenergetyczne itp. Planowane są także referaty plenarne obejmujące tematykę jakości energii, najnowszych technologii elementów półprzewodnikowych mocy (SiC i GaN) czy magazynowania energii elektrycznej.

 

Ponadto, zorganizowano także fora przemysłowe, na których przedstawiciele firm krajowych i zagranicznych będą omawiać status wdrażania najnowszych osiągnięć technologicznych. Uczestnicy konferencji będą mogli także zwiedzić towarzyszącą jej wystawę złożoną z ponad 50 ekspozycji przygotowanych przez producentów elementów i urządzeń energoelektronicznych ale także oprogramowania i aparatury pomiarowej wykorzystywanych w tym obszarze.
 
Komitet organizacyjny przygotował także szereg imprez towarzyszących. Już w niedzielę 10 IX w budynku CZTiTT odbędzie się pierwsze seminarium naukowe. Poniedziałek 11 IX to dzień tutoriali, w czasie których blisko 200 uczestników będzie zapoznawać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie energoelektroniki. Wtorek 12 IX zakończy Young Professionals MeetUp - nieformalne spotkanie młodych profesjonalistów organizowane przez lokalną sekcję IEEE. Wreszcie, w piątek 15 IX, już po formalnym zakończeniu konferencji, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju wycieczkach - od technicznych (wizyty w laboratoriach Politechniki czy okolicznych firm branży energoelektronicznej), po tradycyjne zwiedzanie Warszawy.
   
Więcej informacji nt. konferencji na www.epe2017.com.

Źródło: Wydział Elektryczny PW