Dysputy pitagorejskie - „Samodzielność w świecie nauki”

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt.: Samodzielność w świecie nauki. Oprócz udziału Dyrektora Centrum, prof. Stanisława Janeczko, gośćmi specjalnymi będą prof. Jan Madey oraz dr Leszek Mellibruda, moderator rozmowy.

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie: Na czym polega samodzielność? W czym się przejawia? Samodzielność badawcza a niezależność życiowa. Odwaga i indywidualizm w nauce.

Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami oraz będzie nagrywane wizualnie i dźwiękowo.

Uczestnictwo na podstawie zapisów na stronie internetowej konwersatorium PW.

Dysputy pitagorejskie stanowią formę rozmów, interakcji i spotkań inspirujących do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

 

Kiedy i gdzie?

27 kwietnia 2016, godz. 16.15,
Mała Aula Gmachu Głównego PW,
Pl. Politechniki 1, Warszawa.

 

 Źródło: CSZ PW